Image

Springlevend Transvaal Talentenhuis 2

In het kader van Springlevend Tugela - waarbij studenten in de wijk wonen en er projecten opzetten - gaat aankomend semester wederom het Talentenhuis Transvaal van start.
Projectomschrijving 
Onder de naam Talentenhuis Transvaal zijn de Academie van de Stad, woningcorporatie Ymere en het Montessori College Oost een talentontwikkelingsproject voor VMBO-leerlingen uit de aandachtswijken in Amsterdam-Oost gestart. Het project richt zich op gemotiveerde leerlingen die worden belemmerd in hun ontwikkeling door het ontbreken van structuur en overzicht, ruimte om thuis rustig huiswerk te maken en familie of vrienden die hulp kunnen bieden bij huiswerk, sociale en persoonlijke ontwikkeling. Studenten van Springlevend Tugela bieden leerlingen in het Talentenhuis Transvaal een intensief programma gericht op talentontwikkeling en persoonlijke groei. Met activiteiten gericht op het versterken van de leeromgeving, talentontwikkeling en het verbreden van de leefwereld, krijgen de leerlingen de structuur, regelmaat en omgeving die nodig is om succesvol te zijn op school en in de maatschappij. Door drie dagen per week vanuit het Talentenhuis enkele uren deel te nemen aan een intensief programma, verbeteren de deelnemers niet alleen hun studieresultaten, maar groeien zij ook in emotioneel, sociaal en cultureel opzicht.

De studenten die dit project trekken wonen zelf ook in de wijk via woningcorporatie Ymere en zijn zodoende op de hoogte van vraagstukken die leven in de buurt en voelen zich als buurtbewoners extra betrokken bij deze scholieren.  


Zie hier een reportage over 2011-2012 gemaakt door Ymere: