Image

Springlevend Transvaal

Volgens de Springlevende Wijk-formule zijn zeven studenten gaan wonen in de Tugelawegblokken in de Transvaalbuurt en zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
Projectomschrijving 
In zeven verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, SuHabuurt, Van der Pekbuurt, Dudokbuurt, Dapperbuurt, Columbusplein en Landlust) is een Springlevende Wijk gestart. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan. 

In de Tugelawegblokken gaan er huizen gesloopt en gerenoveerd worden. Hierdoor is de leefbaarheid in het geding. Het TugelaTeam gaat die leefbaarheid waarborgen met Springlevend Transvaal! 


Studentcoördinator aan het woord!

Marcella is één van de studentcoördinatoren van Springlevend Transvaal. Wij vroegen aan haar hoe het haar bevalt om zich in te zetten voor deze buurt!

Hoe zou jij de buurt omschrijven?

De buurt wordt misschien als ‘economisch zwak’ bestempeld, maar sociaal is het naar mijn mening een heel sterke buurt. Veel gezinnen kennen elkaar en moeders vinden het leuk om gezellig te kletsen. Sommigen organiseren soms activiteiten tijdens de Voorleesinloop. Daarnaast wonen er veel kinderen in de buurt, waardoor de buurt heel levendig is!

Hoe zou jij de werkzaamheden voor Academie van de Stad omschrijven?

Eigenlijk is het grotendeels afhankelijk van de draai die je er zelf aan geeft. Je krijgt goede begeleiding maar daarnaast ook veel vrijheid. Dus je kan de projecten net zo inrichten, net zo groot of klein maken als je zelf wilt. Belangrijk is dat je een goede vorm van organisatie vindt en de taken tussen je medestudenten goed verdeeld worden.

Hoe ervaar je het contact met de mensen uit de buurt?

Soms is het lastig om mensen te betrekken bij de projecten op een manier die je zelf graag zou zien. Maar over het algemeen geldt dat wanneer je de ‘spil’ in een netwerk hebt gevonden, je makkelijker een hele hechte groep bij elkaar hebt. Verder is het heel leuk dat je veel, en vooral veel verschillende, mensen uit de buurt leert kennen. Hierdoor raak je veel meer betrokken bij je buurt dan wanneer je er alleen maar zou wonen en er alleen maar elke dag doorheen fietst op weg naar studie.

Wat vindt je het leukste aan het uitvoeren van de projecten?

De vrijheid die je krijgt om te doen wat jou leuk en goed lijkt. Op deze manier kun je jezelf echt ontwikkelen. En verder is het leuk dat je zo in contact staat met je eigen werkomgeving, omdat je er zelf in woont.