Image

Statushouders: huisvesting en beheer

Studenten Bestuur en Organisatie en Antropologie gaan onderzoeken welke uitdagingen woningcorporatie Rochdale kan verwachten bij het huisvesten van statushouders en het beheren van de woon- en leefomgeving.
Woningcorporatie Rochdale heeft een grote uitdaging op het gebied van de huisvesting van statushouders en wil in de organisatie hiervan op proactieve manier handelen. Met de komst van een grote groep nieuwe bewoners komen er verschillende culturen dicht naast elkaar te wonen. Vanwege deze verschillen is het van belang een beeld te krijgen van de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Op dit moment zijn er bovendien vele organisaties direct of indirect betrokken bij het proces van huisvesting van statushouders. Hier komen veel belangen en verantwoordelijkheden bij kijken die daarnaast over verschillende fases in het proces te verdelen zijn. 

Het doel is dat vluchtelingen zich snel thuis voelen en integreren in de Nederlandse samenleving en dat het beheer van Rochdale op een normale manier plaats kan vinden. Studenten Bestuur en Organisatie en Antropologie gaan daarom onderzoeken welke uitdagingen Rochdale kan verwachten op sociaal-cultureel gebied tussen zowel statushouders onderling (intern) als statushouders en omwonenden (extern). Ook onderzoeken de studenten welke plaats Rochdale in het netwerk van het huisvesten van statushouders, waarbij de verschillende verantwoordelijkheden worden benoemd en waar mogelijk geplaatst bij de stakeholders.