Image

Student in de Spotlight!

Afgelopen semester onderzochten studenten Jurgen en Willem hoe het ideale Wijkbureau Binnenstad in Utrecht er in de toekomst uitziet. "Het is heel leuk om de belevingswerelden van burger en ambtenaar naast elkaar te zien."
In deze rubriek 'In de Spotlight' vertelt iedere twee maanden een docent, participant of student uit Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Almere over zijn of haar ervaringen binnen een project. In deze zesde editie: studenten Jurgen en Willem, over het project Wijkbureau 3.0

Wie zijn jullie?
Jurgen (op de foto rechts): "Ik ben Jurgen Visser, 23 jaar. Ik heb de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschappen gedaan. Nu doe ik de master Bestuur en Beleid aan de UU. Dit is ook ons afstudeerproject."

Willem (op de foto links): "Ik ben Willem van Mullekom en 28 jaar. Ik heb Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd. Ik merkte dat ik toch nog wat meer op zoek was naar een maatschappelijke aanpak en koos daarom voor de master Bestuur en Beleid. Dit afstudeerproject is persoonlijk en maatschappelijk, precies waar ik naar op zoek was."

Jullie hebben beiden meegedaan met het project Wijkbureau 3.0. Wat hield dit project in?
Jurgen: "Wijkbureau 3.0 is een initiatief van Wijkbureau Binnenstad in Utrecht. Ze kwamen met de situatie dat zij verhuisd zijn naar een nieuw stadskantoor. Eerst zaten ze middenin de wijk. Zij zijn benieuwd hoe ze de verbinding met de burger en andere contacten in de wijk kunnen behouden. En daarbij speelt ook nog de context van digitalisering en de participatiesamenleving waar meer gevraagd wordt van de burger om zelf met initiatief te komen. Dit heeft erin geresulteerd dat we twee onderzoeken zijn gaan doen. Ik heb me met mijn onderzoek gefocust op instellingen, ondernemers, actieve burgers, initiatiefnemers en wijkraadsleden in de binnenstad. Het doel was om een visie te krijgen op hoe het ideale wijkbureau er uit zou zien in heel brede zin. Hoe zou de functie, locatie en mogelijkheden tot contact er nou in een ideale situatie uitzien? Maar ook: hoe wordt het functioneren nu ervaren? Om dit te onderzoeken heb ik interviews gehouden en zo de visie van de 'binnenstedeling' onderzocht."

Willem: "Ik heb me gericht op de ambtelijke organisatie: ambtenaren en mensen van de wijkraad. Wat is hun ervaring met het nieuwe stadskantoor? Je zit wel buiten de wijk, maar je zit ook ineens met zijn allen onder één dak. Hoe is het veranderd? Wat zijn de kansen en de uitdagingen naar aanleiding van de verhuizing?"

Hebben jullie iets ervaren in het project waarvan je denkt: dat is nou echt een eye-opener?
Jurgen: "Ik vond het vooral heel leuk om met actieve bewoners te spreken. En het is heel leuk om de beleving van deze mensen over de gemeente mee te krijgen, aangezien het soms zo anders kan zijn dan de beleving van de gemeente. En dat je ook ziet waar de burger allemaal mee bezig is: dat maakt het heel erg wezenlijk. Het begrip ‘participatiesamenleving’ is natuurlijk een heel groot en abstract begrip. Maar dit onderzoek maakt zo’n begrip wel concreet. Het gaat echt ergens over. Het is maatschappelijk heel relevant. Dat vond ik het leukst."

Willem: "Voor mij was de eye-opener ook wel een beetje die twee werelden. Je gaat toch ineens anders tegen dingen aankijken. Je praat ook met elkaar en dan merk je dat je mee wordt genomen in de wereld die je onderzoekt. In mijn geval de ambtelijke wereld. Dan vertelt Jurgen iets waarvan ik dan zeg: dat kunnen mensen wel denken maar zo werkt dat helemaal niet. Dat je die realisatie krijgt."

Dus het was voor jullie ook heel relevant dat je tijdens dit project steeds terug kon koppelen naar elkaar?
Willem: "Ja, zeker. Omdat het onderscheid tussen burger en overheid terugkwam in de gesprekken die wij hadden. Je krijgt zoveel indrukken van één kant van het verhaal, dat je je daarnaar gaat vormen. Als je dan in gesprek gaat met elkaar, is dat waardevol. Je kijkt beiden van hele andere posities. In het adviesrapport voor de gemeente komen natuurlijk beide kanten aan bod. Dat is ook de kracht ervan.

Hadden jullie het gevoel dat dit een toevoeging was aan jullie studieloopbaan?
Willem: "Jazeker. Ik wil graag op dit niveau denken. En dat zie je ook gewoon in de thema’s die in dit project teruggekomen zijn. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet is dat overheid zich terug aan het trekken is. Dat ze steeds meer de burger aan het woord laten. Dat zie je in deze casus ook veel terug. Het is niet meer het schip van de staat waar we met zijn allen in varen."

Jurgen: "Je praat er niet meer alleen over, maar ben er ook daadwerkelijk onderdeel van."

Hoe vonden jullie het om aan dit vraagstuk voor een echte opdrachtgever te werken?
Jurgen: "Ja daarom vond ik dit project ook echt een goede toevoeging aan mijn studie. Het leuke eraan is dat je je onderzoek ook echt relevant moet maken voor de opdrachtgever. Dat geeft ook een bepaalde spanning: je bent aan de ene kant onafhankelijk, maar aan de andere kant heeft de opdrachtgever ook bepaalde eisen. En in die zin scherpt het je ook wel om daarmee rekening te houden en dat ook mee te nemen in je verdere carrière."

Willem: "Ik had zoiets nog niet eerder gedaan en voor mij is dit wel een goede manier van werken. Iemand anders heeft een vraag en jij probeert zo goed mogelijk te woord te staan." 

Wat vonden jullie van de begeleiding vanuit Academie van de Stad?
Willem: "Ja dat was fijn. Met name in het contact structureren. Je merkt dat je geen ervaring hebt, je weet niet precies wat je kan verwachten. Wie weet willen ze je wel voor het karretje spannen en aansturen op het resultaat. En dat kan ook. Maar dan is het toch wel makkelijk om er iemand bij te hebben die wat meer ervaring heeft en ook gewoon reële eisen kan neerzetten."

Jurgen: "De projectcoördinator van Academie van de Stad was hierin ook wel echt de schakel tussen de opdrachtgever en ons. Normaal heb je dat niet. Maar die lijn van communicatie is best wel belangrijk voor het slagen van een goed advies. Wij moeten daar nog in leren. Dat was daarom heel handig. En ze toonde veel betrokkenheid naar ons als student. Het moet wel leuk blijven en interessant zijn. Maar tegelijkertijd die vertaling naar het feit dat het ook nuttig moet zijn voor de opdrachtgever die erbij gebaat is om een goed advies te krijgen."

Hebben jullie bepaalde ambities voor de toekomst?
Jurgen: "Ik denk erover om mee te gaan doen met de Bildung-academie. En daarna daarmee aan de gang op de arbeidsmarkt. De gemeente en lagere overheden, dat vind ik hartstikke leuk om mee aan de slag te gaan. Dat heeft dit project ook wel versterkt. Ik heb er echt veel inzichten door gekregen, en dat is in mijn startende carrière denk ik echt een pré."

Willem: "Ik vind zoiets als bij dit project het heel leuk om te doen. Ik zou heel graag bij de gemeente Utrecht willen werken. Maar verder ben ik iemand die achter zijn interesses aanrent. En dat zal ik blijven doen. Dit project was ook zo’n interesse!"