Image

Studenten presenteren resultaten onderzoek Kijktuinen

Op donderdag 8 januari was de eindpresentatie van het project Kijktuinen. Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening onderzochten hoe participatietrajecten bij verschillende kijktuinen zijn verlopen vanuit het perspectief van bewoners.
Als verschillende geïnteresseerden van opdrachtgevende partij Stadgenoot, van Academie van de Stad en de begeleidende docent plaats hebben genomen, steken studenten Loulou en Yvonne van wal. Dit zijn twee van de studenten die de tuinen van vier complexen onderzochten. Per complex worden de resultaten gepresenteerd.
 
Yvonne: ‘Bij het eerste complex waar we enquêtes en interviews afnamen, waren de bewoners over de werkzaamheden in de tuin tevreden. Ze willen alleen niet zelf meehelpen, want ze voelen zich vaak niet gehoord. Bij het tweede complex was dat anders. Mensen waren wel bereid om mee te werken in de tuin, maar wilden daar geen servicekosten voor betalen.’
 
Het Hof van Amsterdam heeft bepaald dat onderhoudskosten alleen mogen worden doorberekend als de kosten betrekken hebben op onderdelen van het gehuurde die door de huurders zelf kunnen worden onderhouden. Voor kijktuinen betekent dit dat de huurders in principe mee kunnen betalen als ze tenminste zelf meehelpen in het tuinonderhoud. Voor Stadgenoot was dat een aanleiding voor dit onderzoek.
 
‘Maar’, zo zegt Loulou, ‘de bewoners voelen zich vaak niet gehoord en denken dat er niet veel met hun inbreng gedaan zal worden.’ De participatie in de tuinen moet daarom verder gestimuleerd worden. ‘Misschien moeten we op zoek naar het kleine clubje mensen dat er wel in gelooft. Zij kunnen wellicht het wantrouwen van een grotere groep doorbreken, beter dan wij dat zelf kunnen’, brengt gebiedsbeheerder Nieuw-West in.
 
Bij het derde en vierde complex waarbij tuinen onderzocht zijn, liepen de studenten tegen wat moeilijkheden aan. Loulou: ‘Veel bewoners beheersten de Nederlandse taal niet goed, waardoor ze ook eigenlijk niets in konden brengen.’ Uiteindelijk hebben de studenten met doorzettingsvermogen toch enquêtes en interviews afgenomen en ook een groepsdiscussie met bewoners georganiseerd.
 
Op basis van de resultaten doen de studenten aanbevelingen. Yvonne: ‘Het is goed om duidelijk te communiceren wat Stadgenoot verwacht van de bewoners. Zij willen aan de hand meegenomen worden. En een beloning voor hun medewerking kan nooit kwaad. Iets kleins kan al helpen, dat merkten we bij de groepsdiscussie.’ Ook bevelen zij een flyer aan in plaats van brieven in gesloten enveloppen, het liefst in meerdere talen dan alleen Nederlands. ‘Zo is er grotere kans dat de bewoners het zullen en kunnen lezen’, zegt Loulou. Daarnaast kan Stadgenoot enquêtes via internet overwegen en kunnen ze tussentijdse updates van werkzaamheden geven. Ook kan gebruik worden gemaakt van bewoners die al enthousiast zijn en kunnen bestaande initiatieven gefaciliteerd worden.
 
‘De belangrijkste conclusie is dat de wensen en behoeften van de bewoners per complex verschillen, omdat in elk complex weer andere type mensen wonen. Wij raden daarom aan om per complex goed de vraag in kaart te brengen en zo gericht op behoeftes in te spelen’, zegt Loulou.
 
‘Jullie hebben ons veel stof tot nadenken gegeven en het geeft ons handvatten om weer verdere stappen te zetten en verder te gaan met participatietrajecten. Bedankt!’, sluit de opdrachtgever de bijeenkomst af.

Lees hier de algemene beschrijving van dit project

 
Het publiek doet enthousiast mee aan een discussie                      Studente Loulou vertelt over het onderzoek en de resultaten

                                                     
                                                                     Presenteren voor aandachtige toehoorders