Image

StudentJobcoach Noord

Studenten begeleiden jongeren in Amsterdam Noord bij het vinden van een passende dagbesteding zoals een opleiding of werk. Dit doen ze bijvoorbeeld door het begeleiden van de jongeren in leerwerktrajecten bij MKB's en andere bedrijven in Noord.
Werkloosheid onder kwetsbare jongeren in Amsterdam is de afgelopen jaren een aandachtspunt geweest binnen de gemeente Amsterdam. In 2009 was 14% van de jongeren tussen de 15 en 27 jaar werkloos, in februari 2014 was dat 24%. Met de komst van de 'Amsterdamse Aanpak' is de jeugdwerkloosheid flink gedaald: in 2017 was nog maar 7,5% van de jongeren werkloos. De Amsterdamse aanpak houdt in dat werkloze jongeren in de stad intensief worden begeleid naar school of werk, samen met onder anderen jobhunters en speciale jongerenadviseurs. Ons project StudentJobcoach is een van de projecten die valt binnen deze aanpak. Ondanks de daling is er in Amsterdam Noord nog steeds behoefte aan een voortzetting van de coaching om zo nog meer jongeren succesvol richting passende dagbesteding te coachen.

Het project
Bij het project StudentJobcoach begeleiden studenten van verschillende studierichtingen jongeren in Amsterdam Noord bij het vinden van een passende dagbesteding zoals een opleiding of werk. Dit doen ze bijvoorbeeld door het begeleiden van jongeren van 18 tot 32 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau in leerwerktrajecten bij MKB's en andere bedrijven in Noord. De leerwerkplekken worden gecreëerd in samenwerking met het Midden - Kleinbedrijf (MKB) en andere bedrijven. In de trajecten wordt de ondernemer in de begeleiding van de jongere ontlast en ondersteund door een HBO-student die is opgeleid tot StudentJobcoach.

De StudentJobcoaches bieden gerichte ondersteuning en begeleiding in de werkrelatie tussen een werkzoekende jongere en een ondernemer gedurende het leerwerktraject. StudentJobcoach werd in het studiejaar 2014-2015 voor het eerst uitgerold in Amsterdam Noord. Van 2015 t/m 2017 voerden we het project tevens uit in Amsterdam Oost. Na succesvolle jaren (lees ook dit achtergrondartikel) gaan we opnieuw van start in Noord.

Het project kent de volgende doelen:
- De kans op de arbeidsmarkt vergroten voor jongeren van 18 tot 32 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau, door hen opleidings- of arbeidsfit te maken of te houden, met streven naar het creëren van een leerplek of arbeidsplek voor deze jongeren;
- De 'vijver verbreden': het creëren van werkervaring- en arbeidsplaatsen bij het MKB;
- Het zichtbaar maken en zo creëren van een positieve stimulans voor andere MKB's om tevens werkervaringsplekken ter beschikking te stellen;
- Het inzichtelijk maken van de succesfactoren van Peer-to-Peer coaching;
- Het arbeidsfit maken van hoogopgeleide jongeren (de stagiairs) om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Aanpak
De StudentJobcoach, een tweedejaars stagiair, gaat één op één met de jongeren aan de slag. De StudentJobcoach stimuleert en motiveert de jongere en op basis van behoeften en interesses gaat hij/zij werken aan de werkhouding, het sociale gedrag en aan werknemersvaardigheden. Het hebben van een dergelijk rolmodel kan hierin het verschil maken. Daarbij zijn het ook deze jongeren waar het MKB het meeste moeite mee heeft bij het inwerken en aansturen op de werkvloer, het begeleiden van deze jongeren en de administratieve organisatie. Dit kost het MKB teveel tijd en de sociale kloof tussen ondernemers en deze jongeren is soms groot. De StudentJobcoach kan eraan bijdragen dat de leefwerelden beter op elkaar aansluiten en de jongere de werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden meekrijgt die voor de betrokken ondernemer van groot belang zijn. In dit project wordt een team van StudentJobcoaches, de tweedejaars studenten, aangestuurd door twee ouderejaars studenten. 

Stand van zaken
Sinds de start van StudentJobcoach zijn er 330 jongeren in Amsterdam Noord en Oost met een afstand tot de arbeidsmarkt gecoacht. Hiervan hebben 183 jongeren een passende opleiding of (leer-)werkplek gevonden. De studenten zijn in september met hun stage begonnen. Ze richten zich eerst op de werving van jongeren en daarna gaat de coaching van start. 

Ondernemer in Noord?
Academie van de Stad is op zoek naar werkgevers uit het MKB of andere bedrijven die werkloze jongeren een kans willen geven om zich binnen hun bedrijf te ontwikkelen tot een waardevolle en volwaardige werknemer. Academie van de Stad is op zoek naar leerwerktrajecten binnen alle typen bedrijven in Stadsdeel Noord (horeca, detailhandel, productie, dienstverlening, logistiek, industrie, etc.). Het functieprofiel van de jongere kan dan ook erg uiteenlopend zijn. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijke takenpakketten in aanmerking komen voor een dergelijk traject.

Werkzoekende Amsterdamse jongere?
Academie van de Stad is op zoek naar gemotiveerde jongeren van 18 tot 32 jaar met maximaal een diploma op MBO-2 of HAVO niveau die nog geen werk of opleiding hebben en graag met een nieuwe uitdaging willen starten. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je graag zou willen doen en wat de mogelijkheden zijn binnen dit project.

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem dan contact op via info@studentjobcoach.nl of 085 3033 708.