Image

StudentJobcoach

Studenten ondersteunen jongeren in Amsterdam Noord bij het vinden van werk. Dit doen ze bijvoorbeeld door het begeleiden van de jongeren in proefplaatsingstrajecten bij MKB's in Noord.

Werkloosheid onder kwetsbare jongeren in Amsterdam is een groeiend probleem. In 2009 was 14% van de jongeren tussen de 15 en 27 jaar werkloos, in februari 2014 was dat al 24%. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat veel Amsterdamse ondernemers graag zouden bijdragen aan dit probleem door deze jongeren een kans te geven, mits zij worden ontlast in de begeleiding en aansturing van de jongere. Vanuit dit gegeven heeft Academie van de Stad in opdracht van de Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Noord, Dienst Economische Zaken en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) het project StudentJobcoach opgezet.

 

Het project 

Het project StudentJobcoach richt zich op het creëren en begeleiden van werkervaringsplekken voor werkzoekende jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau. De werkervaringsplaatsen worden gecreëerd in samenwerking met het Midden - Kleinbedrijf. In de trajecten wordt de ondernemer in de begeleiding van de jongere ontlast en ondersteund door een getrainde StudentJobcoach: HBO studenten Toegepaste Psychologie. De StudentJobcoaches bieden gerichte ondersteuning en begeleiding in de werkrelatie tussen een werkzoekende jongere en een ondernemer gedurende het werkervaringstraject. 

 

StudentJobcoach is ontwikkeld in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid Amsterdam en het wordt in het studiejaar 2014-2015 uitgerold in Amsterdam Noord. Het project kent de volgende doelen: 

•    De kans op de arbeidsmarkt vergroten voor jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau, door hen arbeidsfit te maken of te houden, met streven naar het creëren van een arbeidsplek voor deze jongeren;

•    De vijver verbreden: het creëren van werkervaring- en arbeidsplaatsen bij het MKB;

•    Het zichtbaar maken en zo creëren van een positieve stimulans voor andere MKB's om tevens werkervaringsplekken ter beschikking te stellen;

•    Het inzichtelijk maken van de succesfactoren van Peer-to-Peer coaching;

•    Het arbeidsfit maken van hoogopgeleide jongeren (de stagiaires) om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

 

Achtergrond

De StudentJobcoach gaat één op één met de jongeren aan de slag. De StudentJobcoach stimuleert en motiveert hen en op basis van behoeften en interesses gaat hij werken aan hun werkhouding, sociale gedrag en werknemersvaardigheden. Daardoor kan het hebben van een dergelijk rolmodel het verschil maken. Anderzijds zijn het ook deze jongeren waar het MKB het meeste moeite mee heeft bij het inwerken en aansturen op de werkvloer, het begeleiden van deze jongeren en de administratieve organisatie. Dit kost het MKB teveel tijd en de sociale kloof tussen ondernemers en deze jongeren is erg groot. De StudentJobcoach kan eraan bijdragen dat de leefwerelden beter op elkaar aansluiten en de jongere de werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden meekrijgt die voor de betrokken ondernemer van groot belang zijn. Voor de StudentJobcoach is dit project interessant omdat zij training krijgen, werk– en praktijkervaring opdoen, een netwerk opbouwen en hun burgerschapsvaardigheden ontwikkelen. 

 

Stand van zaken

Op dit moment hebben 23 jongeren succesvol deelgenomen aan een proefplaatsingstraject. 13 jongeren zijn blijven werken bij de proefplaatsing. 69 jongeren zijn bovendien gecoacht bij het vinden van werk of school buiten proefplaatsing om. En het mooiste resultaat: 19 jongeren hebben een betaalde baan met hulp van een StudentJobcoach! Het project is voor dit jaar afgesloten, maar zal vanaf september opnieuw starten in Amsterdam Noord en tevens worden uitgerold in Amsterdam Oost.  

 

Ondernemer in Noord?

Academie van de Stad is op zoek naar werkgevers uit het MKB die werkloze jongeren een kans willen geven om zich binnen hun bedrijf te ontwikkelen tot een waardevolle en volwaardige werknemer. Academie van de Stad is op zoek naar werkervaringstrajecten binnen alle typen bedrijven in Stadsdeel Noord (horeca, detailhandel, productie, dienstverlening, logistiek, industrie, etc.). Het functieprofiel van de jongere kan dan ook erg uiteenlopend zijn. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijke takenpakketten in aanmerking komen voor een dergelijk traject. Download hier de brochure voor meer informatie voor ondernemers.

 

Werkzoekende Amsterdamse jongere?

Academie van de Stad is op zoek naar gemotiveerde jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO-2 of HAVO niveau die nog geen werk hebben en graag met een nieuwe uitdaging willen starten. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je graag zou willen doen en wat de mogelijkheden zijn binnen dit project. Download hier de brochure voor meer informatie voor jongeren.
Bekijk ook onderstaande film om een indruk te krijgen van wat het project voor jou inhoudt!

 

Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem dan contact op met Anika van de Water, Academie van de Stad, via: anika@academievandestad.nl, 06 5431 0780.