Image

Taaltoppers

Veel kinderen in de Dapperbuurt spreken thuis geen of gebrekkig Nederlands. Dit kan ervoor zorgen dat zij op school niet altijd even makkelijk mee kunnen komen. Daarom is door young professionals van Academie van de Stad het Taaltoppers-project opgezet.
Het project Taaltoppers is bedoeld voor basisschoolkinderen uit en rondom de Dapperbuurt. Kinderen uit groep 4, 5 en 6 kunnen aan het begin van het schooljaar via een leraar of de ouders worden ingeschreven. Vervolgens krijgen ze in twee groepen een jaar lang elke donderdagmiddag les. Tijdens de lessen werken de kinderen al spelenderwijs aan hun taalontwikkeling. Zo komen vaardigheden als lezen, spreken, spelling en woordenschat aan bod maar daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan discussiëren, presenteren en samenwerken. In dit project staat naast de ontwikkeling van kinderen ook het contact met de ouders centraal. Zo wordt er naast de wekelijkse gesprekjes bij het brengen en ophalen van de kinderen ook een ouderavond georganiseerd.