Image

Thee & Thema

Thee & Thema is een project dat sinds 2008 bestaat. Studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de HvA helpen een groep interculturele vrouwen om te oefenen met de Nederlandse taal en maatschappelijke thema’s.
Thee & Thema is een project dat begonnen is als Migranten aan Zet, een project van voormalig stadsdeel Westerpark om nieuwe bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond te motiveren, te ondersteunen en te stimuleren om te participeren in buurtactiviteiten. Daarnaast oefenen de deelnemers met het spreken van de Nederlandse taal.
 
Binnen het project Thee & Thema worden bijeenkomsten georganiseerd door studenten met en voor allochtone vrouwen rondom een bepaald, vak serieus, onderwerp als opvoeding, gezondheid, feminisme, politiek en financiële administratie. Er wordt geoefend met de Nederlandse taal terwijl belangrijke thema’s worden behandeld. De vrouwen worden op deze manier “empowered” in de Nederlandse samenleving en zij verbeteren zo hun spreekvaardigheid in het Nederlands. Academie van de Stad zoekt naar vrouwennetwerken binnen stadsdeel West die vervolgens gekoppeld worden aan studenten.