Image

Uitblinkers SuHa

In het kader van Springlevend SuHa, het project waarbij studenten wonen in de buurt en er projecten opzetten, gaan studenten starten met een project dat erop gericht is om vaardigheden te ontwikkelen en ambities onder jongeren te stimuleren.
Projectomschrijving
In dit project wordt gewerkt aan vaardigheden als presenteren, schrijven, debatteren en creativiteit van kinderen tussen de 12 en 14 jaar. In deze leeftijdscategorie moeten de meeste kinderen nog ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en wat ze leuk vinden. Wat kun je allemaal met de talenten die je hebt? En welke opleidingsrichting past bij deze talenten? De studenten gaan in dit project met de kinderen in gesprek over hun competenties en koppelen dit aan concrete beroepsvoorbeelden  Een vervolgstap is om ouders uiteindelijk hierbij te betrekken, zodat ze beter kunnen inschatten wat de capaciteiten van hun kinderen zijn en kunnen helpen bij het kiezen van een (vervolg)opleiding.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard van start gegaan.