Image

Unieke Opvoedparties bij Opvoeders in Actie

Op 28 januari 2010 vond de eindpresentatie plaats van Opvoeders in Actie in het Polanentheater in stadsdeel Westerpark. Zes verschillende groepjes pedagogiekstudenten zijn er op uit getrokken om opvoedparties te organiseren, een laagdrempelige manier om ouders te ondersteunen in de opvoeding. Dit initiatief is geïnspireerd door de welbekende formule van de Tupperwareparty, waarbij de gastvrouw of - heer mensen thuis uitnodigt om een thema te behandelen.
Door bij ouders thuis te komen, hopen de studenten ouders te bereiken die niet naar de reguliere bijeenkomsten op scholen of andere opvoedkundige organisaties gaan. De pedagogiekstudenten hebben contact gelegd met ouders op scholen om van daaruit de opvoedparty te organiseren. Het thema van de bijeenkomsten was het bieden van (emotionele) veiligheid of het stellen van grenzen, waarbij het laatste weer verschillend ingevuld is - van straffen en belonen tot het omgaan met regels. Uit de presentaties op 28 januari bleek al gauw: iedere opvoedparty is uniek.

De opkomsten van de parties varieerden in soorten en maten, maar de inzet was overal hetzelfde: iedereen wilde ervaringen delen en discussies werden door de studenten gestimuleerd. Overal heerste enthousiasme, zowel bij de ouders als de studenten. Naast het feit dat de aanwezigen veel van elkaar hebben geleerd, zijn er banden opgebouwd. En dat was ook het doel van het project: opvoedkundige ondersteuning bieden en helpen bij het bouwen van een oudernetwerk. Veel gastvrouwen namen hun taak serieus en pakten uit met huisgemaakte lekkernijen.

Tussen de vrouwelijke bijeenkomsten zat ook een opvoedparty met vaders, die overigens niet minder enthousiast waren. Hierbij waren zelfs twee opa's aanwezig. Een van hen vergeleek opvoeden met het in je handen houden van een vogeltje: als je te hard knijpt, knijp je hem dood. Maar als je je handen te ver opent, dan vliegt het weg.

Bij de meeste opvoeders smaakten de bijeenkomsten naar meer. De bedoeling van de opvoedparty is ook om als gastvrouw of - heer het stokje door te geven aan een andere ouder om de volgende party te organiseren.