Image

Veel jongeren aan de slag door project StudentJobcoach

In september 2014 startte Academie van de Stad het project StudentJobcoach. Hierbij worden werkloze jongeren begeleid bij het vinden van werk. Het unieke van dit project is dat de begeleiders studenten zijn. Het blijkt een win-win-situatie en na een succesvol eerste jaar krijgt dit project vanaf september 2015 een vervolg in zowel Amsterdam-Noord als Amsterdam-Oost.
Het project StudentJobcoach van Academie van de Stad richt zich op het begeleiden van jongeren naar werk. Deze jongeren hebben geen startkwalificatie of maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau. In dit project werkt Academie van de Stad nauw samen met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, de Jongerenpunten en organisaties als het JIP, StreetCornerwork en andere professionals die met deze doelgroep werken.

De begeleiding van de jongeren ligt in handen van de StudentJobcoaches. In het afgelopen jaar namen HBO studenten Toegepaste Psychologie deze rol op zich. De Jobcoaches coachen de jongeren bij praktische vaardigheden zoals het opstellen van hun CV en het oefenen van sollicitatiegesprekken. Zo vergroten zij hun werknemersvaardigheden en zelfvertrouwen. In samenwerking met het Midden-Kleinbedrijf (MKB) worden daarnaast proefplaatsen gecreëerd. Door een groot aanbod proefplaatsen is het voor de gecoachte jongeren mogelijk om werkervaring op te doen op een plek die bij hem of haar past. Wanneer de proefperiode goed verloopt kan dit resulteren in een contract bij de werkgever. De StudentJobcoaches bieden gedurende de proefplaatsingstrajecten gerichte ondersteuning en begeleiding in de werkrelatie tussen een werkzoekende jongere en een ondernemer.

Win-win situatie
Het mooie van dit project is dat drie partijen er winst mee behalen. De StudentJobcoach gaat één op één met de jongeren aan de slag. De StudentJobcoach motiveert hen en op basis van behoeften en interesses werkt hij aan hun werkhouding, sociale gedrag en werknemersvaardigheden. Daardoor kan het hebben van een dergelijk rolmodel het verschil maken voor deze jongeren.

Anderzijds zijn het ook deze jongeren waar het MKB het meeste moeite mee heeft bij het inwerken en aansturen op de werkvloer, het begeleiden van deze jongeren en de administratieve organisatie. Dit kost het MKB veel tijd en de sociale kloof tussen ondernemers en deze jongeren is groot. De StudentJobcoach kan eraan bijdragen dat de leefwerelden beter op elkaar aansluiten en de jongere de werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden meekrijgt die voor de ondernemer van groot belang zijn. Op deze manier heeft het MKB zonder zorgen een gemotiveerde kracht in het bedrijf, waarbij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk wordt gemaakt.

Voor de StudentJobcoaches zelf is dit project tot slot heel leerzaam, omdat zij training krijgen, relevante werk- en praktijkervaring opdoen, de kennis uit hun studie leren toe te passen in de praktijk, een netwerk opbouwen en hun burgerschapsvaardigheden ontwikkelen.
 
Veel werkloze jongeren aan de slag
Binnen het MKB in Amsterdam-Noord zijn 60 vacatures opgehaald onder 55 bedrijven voor proefplaatsingen voor de jongeren. Zo konden de jongeren bij een grote variëteit aan bedrijven geplaatst worden en was er altijd iets passends te vinden.

Veel jongeren hebben zich aangemeld voor het traject of zijn door de StudentJobcoaches geworven. Hiervan hebben in totaal 25 jongeren succesvol deelgenomen aan een proefplaatstraject. 69 jongeren zijn bovendien door een student gecoacht in de zoektocht naar het vinden van werk of school. 19 jongeren hebben na afronding van de pilot bovendien een betaalde baan met hulp van een StudentJobcoach!

Sander Prins, Projectleider VSV / Jeugdwerkloosheid, Amsterdam Noord (Gemeente Amsterdam), vertelt: “Dit project heeft in een korte tijd positie weten te vinden in een complex veld. Veel nieuwe werkgevers zijn bereid gevonden werkervaringsplekken aan te bieden en de Peer2Peer-aanpak met studenten is effectief gebleken voor een moeilijk te motiveren groep. Het werken met studenten is ook zeer verfrissend en leerzaam. Bovendien hebben de studenten zelf ook een verantwoordelijke en toegepaste stage aangeboden gekregen waarbij Academie van de Stad ze als deskundige partij begeleidt. Daarom hebben we besloten ook volgend jaar door te gaan met StudentJobcoach.”

StudentJobcoach gaat verder
Na een succesvol jaar gaat het project StudentJobcoach dus verder. Vanaf september starten nieuwe studenten als StudentJobcoach met de peer-to-peer-coaching van werkloze jongeren. Het project gaat behalve in Amsterdam-Noord ook in Amsterdam Oost van start. In Amsterdam Oost richten we ons voor de proefplaatsen niet alleen op het MKB, maar ook op de organisaties en bedrijven rondom de Wibautstraat.

Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem contact op met Anika van de Water, Academie van de Stad, via anika@academievandestad.nl / 06 5431 0780 of kijk op www.studentjobcoach.nl

Bekijk ook onderstaande film voor een impressie van het project