Image

Veilige fietsroutes Zuidoost en Diemen

De komende jaren worden er veel studentenwoningen gerealiseerd in Amsterdam Zuidoost en Diemen. Omdat studenten zich veelal verplaatsen per fiets is een goede en veilige fietsroute naar het centrum van de stad van groot belang, vooral ook in de nacht.
Onder andere in de D-buurt, Diemen-Zuid en de AMC-campus worden grote hoeveelheden (+2000) woningen ontwikkeld. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat studenten bereid zijn om in Amsterdam Zuidoost en Diemen te wonen, mits de bereikbaarheid voldoende is en het gevoel van veiligheid aanwezig is. Het doel van dit project is het uitvoeren van een onderzoek naar welke concrete uitvoerbare maatregelen het gevoel van veiligheid kunnen verhogen op de (door studenten) meest gebruikte fietsroute van Amsterdam Zuidoost en Diemen naar de binnenstad. Het komende semester zullen een aantal studenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam hier onderzoek naar doen.