Privacybeleid

Stichting Academie van de Stad (hierna: AvdS) is gevestigd op de Wibautstraat 2, 1091 GM in Amsterdam. AvdS is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 34329404. AvdS is te bereiken op telefoonnummer: 085 3033 707.

De website van AvdS maakt gebruik van cookies. Hierbij worden gegevens verzameld van bezoekers, inclusief persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt AvdS zich aan de regels vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Gebruikers van de website
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren en om anonieme statistieken over de bezoekers te genereren. De gegevens die worden verzameld met Google Analytics-cookies worden niet gedeeld.

Bewaren van persoonsgegevens bij website-aanmelding
Wanneer u op een van onze vacatures reageert via het formulier, bewaren wij alle ingevulde persoonsgegevens alleen in ons wervingsbestand. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of u deel kunt nemen aan het project waar uw interesse naar uitgaat of voor het aanbieden van ons aanbod van vacatures. Hieronder vallen dus NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, relevante werkervaring en opleiding(en) en cursussen. Wij verwerken bij inschrijving zonder aangaan van een overeenkomst geen nationaliteit, burgerservicenummer of gezondheidsgegevens. Een pasfoto wordt alleen verwerkt, wanneer u deze geheel vrijwillig verstrekt heeft. Verder bewaren wij geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens die te herleiden zijn uit een (pas)foto worden in geen enkel geval expliciet gemaakt of elders verwerkt.

Hoe verwerken wij uw gegevens?
AvdS treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van verwerkte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts voor enkele medewerkers toegankelijk vanaf versleutelde opslaglocaties. Gegevens die u verstrekt heeft bij het reageren op een vacature worden bewaard in de beveiligde omgeving.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om uw vraag te beantwoorden en contact met u op te nemen. Nadat uw vraag is beantwoord, kan het zijn dat uw gegevens nog steeds worden bewaard, omdat u bijvoorbeeld in contact blijft met AvdS of omdat u deelneemt aan activiteiten van AvdS.

Wanneer u gereageerd heeft op een vacature worden uw gegevens maximaal een jaar bewaard. Hiervoor geeft u toestemming bij de aanmelding. Elk jaar ontvangt u een mail om u eraan te herinneren dat u nog in ons wervingsbestand staat met de vraag of u nog steeds interesse heeft in onze vacatures.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt te allen tijde een e-mail sturen naar info@academievandestad.nl om uw gegevens in te zien of te wijzigen. AvdS stuurt u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een overzicht van uw gegevens toe. U kunt de gegevens wijzigen of laten verwijderen.

Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Vacatures