Privacybeleid

Stichting Academie van de Stad (hierna: AvdS) is gevestigd op de Wibautstraat 2, 1091 GM in Amsterdam. AvdS is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 34329404. AvdS is te bereiken op telefoonnummer: 085 3033 707.

De website van AvdS maakt gebruik van cookies. Hierbij worden gegevens verzameld van bezoekers, inclusief persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt AvdS zich aan de regels vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren en om anonieme statistieken over de bezoekers te genereren. De gegevens die worden verzameld met Google Analytics-cookies worden niet gedeeld.

Hoe verwerken wij uw gegevens?
AvdS treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van verwerkte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts voor enkele medewerkers toegankelijk vanaf versleutelde opslaglocaties.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om uw vraag te beantwoorden en contact met u op te nemen. Nadat uw vraag is beantwoord, kan het zijn dat uw gegevens nog steeds worden bewaard, omdat u bijvoorbeeld in contact blijft met AvdS of omdat u deelneemt aan activiteiten van AvdS.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U kunt te allen tijde een e-mail sturen naar info@academievandestad.nl om uw gegevens in te zien of te wijzigen. AvdS stuurt u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een overzicht van uw gegevens toe. U kunt de gegevens wijzigen of laten verwijderen.

Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Vacatures