Onze werkwijze

Wij halen actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen, waaronder gemeentelijke diensten, provincies en woningcorporaties. Vervolgens vertalen wij deze vraagstukken naar een van onze projectformules en naar een heldere opdracht voor studenten of young professionals. Ons team van projectcoördinatoren brengt vervolgens alle partijen samen en start, faciliteert en bewaakt het gehele projectproces. Op deze manier realiseren we projecten van een grote verscheidenheid. Alles en altijd met onze missie en visie als leidraad en uiteenlopend in thema, doelgroep, locatie en schaal. Maar altijd zijn het studenten en young professionals die voor een échte opdrachtgever aan grootstedelijke vraagstukken werken. En daar worden zowel de studenten en young professionals als de stad een stukje beter van. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Werkwijze

Werkwijze in het kort

Vraag van opdrachtgever
Vertaalslag naar project
Matching met geschikte 
studenten, opleiding en/of young professionals
Coördinatie van het samenwerkingsproces, begeleiding van studenten/young professionals naar
 een succesvol eindresultaat

Projectformules

Wij denken altijd mee over de uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken van onze opdrachtgevers en zullen deze op innovatieve manier omvormen tot mooie projecten. De meeste projecten die we tot dusver hebben opgezet en gecoördineerd vallen binnen een van de onderstaande formules. Maar ook prijsvragen en denktanks behoren tot de mogelijkheden. Wat het extra leuk maakt: studenten en young professionals krijgen er altijd wat voor terug.

werken en economie

Onderwijsprojecten

Bij onderwijsprojecten zoeken wij actief een match tussen de inhoud van het vraagstuk en de inhoud van een vak, minor of module. Deze match maken we samen met docenten. Studenten uit het onderwijs werken onder begeleiding van docenten en een projectcoördinator van Academie van de Stad aan het vraagstuk. De eindproducten van deze onderwijsprojecten zijn uiteenlopend: van creatieve ideeën tot een gedegen onderzoeksrapport of uitgewerkte concepten. De studenten krijgen studiepunten voor hun inzet.

Stageprojecten

In stageprojecten staat een breder, vaak complexer stedelijk vraagstuk centraal, gericht op de ondersteuning van (kwetsbare) doelgroepen of organisaties. Studenten met een relevante studieachtergrond lopen bij ons stage. Eerste- en/of tweedejaars stagiairs begeleiden jongeren, coachen vluchtelingen of helpen sportclubs. Ouderejaars stagiairs, de zogeheten studentcoördinatoren, begeleiden deze studenten, coördineren het project en onderhouden het contact met samenwerkingspartners. De jongerejaars studenten krijgen studiepunten, de ouderejaars studenten krijgen studiepunten en een stagevergoeding.

 

Woonprojecten

Bij woonprojecten zetten studenten zich in voor hun directe leefomgeving. Bij onze Springlevend Wonen projecten zetten studenten voor en samen met buurtbewoners activiteiten op om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. In ruil daarvoor krijgen zij in deze buurt een woning met huurkorting. In onze Community Building-projecten wonen studenten en young professionals in een gemengd wooncomplex samen met bijvoorbeeld vluchtelingen of ouderen. De Community Builders zijn het aanspreekpunt en richten zich op de community building van het hele complex. Zij krijgen hiervoor een vergoeding.

 

Young Professional-projecten

Bij deze projecten worden studenten en recent afgestudeerden betaald voor hun flexibele inzet. In hun tijdelijke functie als projectmedewerker doen zij onderzoek, nemen ze interviews af, geven ze gastlessen of werken ze aan de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Alle vraagstukken die niet binnen het onderwijscurriculum passen zijn in principe om te vormen tot een Young Professional-project.

 

Vacatures