Een nieuwe context

Dit jaar was op de Dialoogdag niet alleen de inhoud aan verandering onderhevig, maar ook de context waarbinnen deze plaatsvond. Een van de drie deelnemende scholen voelde zich genoodzaakt om de officiële Dialoogdag af te zeggen naar aanleiding van opgelopen spanningen in de samenleving en de daarbij behorende emoties. In een polariserende samenleving is dialoog echter juist een belangrijk middel om toenadering tot elkaar te vinden. Mede om die reden organiseerden de studenten dit jaar niet één, maar twee Dialoogdagen. Op die manier kon er met de leerlingen van alle drie de betrokken scholen alsnog worden gesproken over de kracht van de dialoog als middel voor begrip en acceptatie.

 

 

“Het aangaan van dialogen is een krachtig instrument dat sociale banden kan versterken en respect tussen mensen kan bevorderen. (…) Door naar elkaars verhalen te luisteren krijgen jongeren de kans om niet alleen hun eigen, maar ook elkaars religieuze en culturele achtergronden te verkennen en te omarmen.” – Student Levenbeschouwing & Maatschappij

Het programma

Voor de dialoogdag(en) stelden de studenten een interactief programma op dat de uitwisseling tussen de middelbare schoolleerlingen op speelse wijze poogt te stimuleren. Na een introductie waarin de basisbeginselen van het voeren van een dialoog worden toegelicht, beginnen de activiteiten. De leerlingen spelen een speciaal ontworpen versie van het spel ‘30 seconds’, en een het door de studenten bedachte ‘Red Flag & Green Flag’. Ter afsluiting is er een interactieve quiz waarbij de leerlingen hun opgedane kennis kunnen testen. Zelfs de begeleidende docenten van de deelnemende scholen kregen hun eigen programma, en gingen, naar voorbeeld van hun leerlingen, ook met elkaar in dialoog.

 

Dialoogdag 2024: de 13e editie

 

Tijdens de Red Flag & Green Flag-activiteit kregen de leerlingen een rode, oranje en groene kaart. Vervolgens legden de studenten stellingen voor over religie en identiteit, waarna de leerlingen hun mening op deze stellingen kenbaar konden maken door een van de kaarten omhoog te houden. Groen voor eens, rood voor oneens, en oranje voor neutraal. Aan de hand van de antwoorden resultaten stelden de studenten vervolgvragen, of vroegen zij de leerlingen om toelichting. 

In het begin zijn de leerlingen begrijpelijk wat verlegen, maar uiteindelijk komt de wederzijdse interesse bij een aantal leerlingen toch naar boven, en beginnen er uitwisselingen te ontstaan. Zij bleken vooral nieuwsgierig naar elkaars religieuze achtergrond, en stelden hier veel vragen over. “Hoe is het om de Ramadan te doen?” Of: “Stel dat ik nu christelijk wordt, wat zijn dan de eisen waaraan ik moet voldoen?” De leerlingen maakten tevens duidelijk dat er ook binnen hun eigen groepen verschillende opvattingen zijn, en dat het daarom belangrijk is om mensen te blijven zien als individu.

 

De impact van Dialoogdag

Richting het einde van de activiteit demonstreren twee van de leerlingen dat we aan de hand van dialoog inderdaad van elkaar kunnen leren en begrip voor elkaar op kunnen doen. Zo stelt een van de christelijke leerlingen: “Moslims doen veel voor hun geloof, ik denk dat wij veel van jullie kunnen leren”. Waarop een Islamitische leerling antwoordt: “En wij ook van jullie”. 

Als kers op de taart sluit stadsdeelbestuurder Thomas Hermans (D66) de dag af met een mooie toespraak over het belang dialoog in een diverse samenleving, waarin mensen met verschillende religies, maar ook met een diverse geaardheden, genderidentiteiten en afkomsten, met elkaar samenleven. 

 

Dialoogdag 2024: Thomas Hermans sluit de 13e editie af.

 

Wil je met ons in dialoog over dit project of over iets anders? Neem dan contact op met projectcoördinator Pjotr van Kleef via pjotr@academievandestad.nl of bel 06 4268 6269.