Dit jaar bestond het projectteam uit 9 tweedejaars HBO-studenten waarvan 5 studenten Social Work (Windesheim Almere), 3 studenten Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Utrecht) en 1 student Sociaal werk in de zorg (Windesheim Zwolle) die zich 8 tot 12 uur in de week inzetten als StudentJobcoaches in het kader van hun stage. 

De StudentJobcoaches van 2020-2021

 

De jongerejaars studenten werden begeleid door twee ouderejaars studenten: Nikki Werkman (studente Social Work aan Windesheim Almere) en Lilian Mijnals (studente Global Project and Change Management aan Windesheim Zwolle). Zij liepen vier dagen in de week stage als studentcoördinator. Samen met Barbara Safradin, de projectcoördinator van Academie van de Stad Almere, vormden de studenten het projectteam van StudentJobcoach Refugees Almere.

De coördinatoren van het stageproject: Lilian, Barbara, Nikki en Pleuntje

 

Om de jonge statushouders te ondersteunen bij hun leerjaar op PrO Almere coachen onze stagiairs zoals gezegd peer-to-peer. Hierbij worden de StudentJobcoaches gekoppeld aan de leerlingen van de TT1-klas. De kracht van peer-to-peer coaching is dat de StudentJobcoaches gedeelde ervaringen hebben met studeren en werken in Nederland en dit aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Op deze manier kunnen zij zich identificeren met elkaar.

Coach Jin bezoekt haar coachee

 

De StudentJobcoaches zijn een heel schooljaar begeleid door studentcoördinatoren Lilian en Nikki. Na de voorbereiding in september vond er elke week een intervisie plaats voor de StudentJobcoaches op de dinsdag of woensdagochtend. In verband met de coronamaatregelen vonden de intervisies uitsluitend online plaats. De intervisie wordt gebruikt voor het bespreken van praktische zaken rondom het project, maar ook wordt er ingespeeld op de behoeftes van de StudentJobcoaches. Zo worden er casussen besproken en successen gedeeld. De intervisie is met name bedoeld om de StudentJobcoaches te leren reflecteren op hun eigen handelen, om van elkaar te leren en daardoor verdere ontwikkeling te stimuleren. We vroegen studentcoördinatoren Lilian en Nikki over hun ervaringen dit afgelopen jaar:

“Het samenvatten van de ervaringen als studentcoördinatoren in het project StudentJobcoach Refugees is haast onmogelijk! Samen zijn wij enorm trots dat wij ondanks de uitdagingen van de coronamaatregelen een hecht en gemotiveerd StudentJobcoach-team hebben gecreëerd! De aangeleerde coachingsmethodieken van de StudentJobcoaches waren aan het begin van het jaar hun enige zekerheid. Al gauw werd door iedereen opgemerkt dat naast de geleerde theorie maatwerk, het leren van elkaar, en het personaliseren van de geleerde lessen essentieel zijn. Met plezier kijken wij terug naar de bijdrage die wij in deze ontwikkeling hebben kunnen geven. En onthoud: Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!”

Studentcoördinatoren Lilian en Nikki vieren de afsluiting van het project

 

Om het jaar feestelijk af te sluiten organiseerde projectcoördinator Barbara samen met Lilian en Nikki een eindbijeenkomst op maandag 21 juni. Zowel projectbetrokkenen, statushouders, studenten en hun familieleden waren onder andere aanwezig om de ervaringen en successen van dhet afgelopen studiejaar te horen. Ook mochten we Wethouder Froukje de Jonge van Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg verwelkomen. Aan het einde vroegen we de Wethouder wat zij van de presentatie vond en hoe zij kijkt naar de integratie van statushouders in Almere. Zij gaf aan dat de meerwaarde van het project met name de één op één begeleiding is die studenten bieden aan statushouders en met name de maatgerichte aanpak die wordt gehanteerd door de studenten. We sloten af met een digitale borrel waarbij directeur Windesheim Almere, Kees Stolwijk, in gesprek ging met onze studenten over de meerwaarde van deze stage voor hun studie en leven. Kortom, een succesvolle middag met veel mooie uitwisselingen van ervaringen en successen met elkaar!

Het complete StudentJobcoach Refugees-team 2020-2021

 

Ook stage lopen bij StudentJobcoach Refugees?

Dat kan! Per september hebben we nog plek voor zowel studentcoördinatoren (ouderjaars) als voor coaches (jongerejaars)! Bekijk de vacatures hier, onder het kopje ‘Almere’.