Ons verhaal

Eind 2007 stelde Wilfred Fischer, werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam, zichzelf de vraag:

Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad?

"Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Inmiddels hebben 17.184 studenten gezamenlijk meer dan 3.301.520 uur aan totaal 1.578 maatschappelijke projecten besteed.

Elk jaar kwamen er nieuwe, gave projecten bij en in de stad bleek dat er steeds meer behoefte was aan hoofden en handen die zich verdiepten in thema’s en ondersteuning boden aan buurtbewoners en professionals in de wijken. Daarom breidde Academie van de Stad in 2012 uit naar Utrecht en in 2015 naar Almere. Nu al leeft meer dan 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden en de prognose is dat dit in 2050 bijna 70% wordt. Dit biedt veel kansen voor bewoners, maar zorgt ook voor uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, integratie, sociale cohesie, druk op de woon- en arbeidsmarkt en het aanbod van sociale voorzieningen. Wij geloven erin dat door het verbinden en samenbrengen van het hoger onderwijs en de stad mooie oplossingen geboden kunnen worden voor deze uitdagingen.

Studenten maken de toekomst

Onze missie

Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.

10 jaar Academie van de Stad
Sluiten

Onze visie

Steden zijn de toekomst

Nu al leeft zo'n 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat dit percentage de komende 20 jaar nog zal oplopen tot 70%. Deze onderlinge nabijheid van mensen, bedrijven en voorzieningen biedt veel kansen, maar ook uitdagingen op fysiek, sociaal, politiek, economisch en ecologisch gebied. Vraagstukken worden complexer en nemen in aantal toe. De toekomst vraagt om samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en burgers, en biedt ruimte voor maatschappelijk initiatief. Er wordt een beroep gedaan op inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen kwaliteit van leven en actief bij te dragen aan een leefbare stad. Het eigenaarschap van de stad ligt bij de burger.

Studenten maken de toekomst

Studenten worden opgeleid tot de grootstedelijke professionals en burgers van de toekomst. Zij moeten in staat zijn om specialistische en vakgerichte kennis en vaardigheden te verbreden met de 21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Studenten worden zich bewust van de betekenis van deze waardevolle eigenschappen in maatschappelijke context door ze in te zetten voor grootstedelijke vraagstukken. Zo ontwikkelen zij burgerschapszin. Nieuwsgierig en onbevangen, met hun frisse blik en actuele kennis maken studenten het verschil voor de stad.

Vacatures