Onze impact

Elk jaar doen we ons uiterste best om onze impact in kaart te brengen en zo goed mogelijk mee te bewegen met de ontwikkelingen in meetmethoden. Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld van onze impact. Dit jaar koppelen we voor het eerst onze impact ook aan de Sustainable Development Goals.

Welke impact hebben we dit jaar gemaakt, voor de stad én voor het onderwijs? We mogen met trots zeggen dat we ook dit jaar weer een positieve impact hebben gehad. Wil je weten welke? Lees dan ons impactjaarverslag van 2022-2023 hier. 

Inzicht in impact

Met haar missie en visie als richtsnoer brengt Academie van de Stad een grote verscheidenheid aan projecten tot stand, uiteenlopend in thema, doelgroep, locatie en schaal. Niet alleen wijzelf, maar ook onze samenwerkingspartners zijn benieuwd wat dat nu eigenlijk oplevert op dat hogere schaalniveau: Werken we aan gedeelde doelstellingen en wat kan je zeggen over de maatschappelijke meerwaarde die je tot stand brengt?

We meten impact om inzicht te krijgen in onze werkprocessen én het grotere plaatje. Om dit goed aan te pakken zijn we een samenwerking aangegaan met adviesbureau Avance.

Samen met Avance ontwikkelden we enkele jaren geleden een zogenaamde impact routekaart: een visuele weergave van de route naar maatschappelijke meerwaarde.

Deze methodiek ligt ter grondslag aan het impactjaarverslag dat Academie van de Stad elk studiejaar naar buiten brengt (zie het verslag van het laatst beschikbare studiejaar boven aan deze pagina).

Impact routekaart

Om de impact van Academie van de Stad inzichtelijk te maken is het nodig om onze input, activiteiten, en resultaten op een rij te zetten.

De afgelopen jaren hebben we structuur gebracht in de activiteitgebieden en het grotere plaatje door de zogenaamde impact routekaart van Academie van de Stad te maken.

Dit is een visuele weergave van de route naar maatschappelijke meerwaarde (zie hieronder). De routekaart van Academie van de Stad bestaat uit verschillende waardeketens.

Waardeketens

In het voorbeeld hieronder zie je één voorbeeld van een waardeketen, inclusief de gebruikte definitie van de termen:

Dwarsverbanden die leiden tot maatschappelijke impact

Dwarsverbanden

Tussen de waardeketens van Academie van de Stad bestaan dwarsverbanden, zo leiden ze gezamenlijk tot maatschappelijke bijdrage op het hoogste niveau: maatschappelijke impact. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in vier statements (zie routekaart). Deze statements vormen gezamenlijk onze missie/visie:

Methodiek

Bij de impactmeting van Academie van de Stad zijn resultaat en impact de belangrijkste pijlers. We zijn ons er van bewust dat het debat rond maatschappelijke impact heeft nog niet tot een eensluidende definitie heeft geleid. De European Venture Philantrophy Association faciliteert het Europese netwerk van sociale investeerders en ondernemingen en publiceerde ‘A practical Guide to Measuring and Managing Impact’ (EVPA, 2013). EVPA verschaft duidelijkheid over de definitie van bepaalde termen die vaak gebruikt worden in de dialoog over impact meten. Dit handboek vormt de basis van de benadering van het impact meten bij Academie van de Stad. Dit betekent dat de impact waardeketen het startpunt van onze methode is geworden. Op deze manier wordt er van input, activeiten, outputs, resultaten naar social impact gewerkt. (EVPA, 2013).

Voor aanvang van elk project formuleren we beoogde resultaten en doelstellingen op het niveau waar het project om vraagt. Na afloop van het project evalueren we met de betrokken partijen in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald. De tastbare outputs die de projecten opleveren hebben we op deze manier behoorlijk goed in beeld. We hebben het dan over producten (zoals een evenement, onderzoek of rapport), aantallen deelnemers of bereikte bewoners.

Zo kunnen wij als Academie van de Stad antwoord geven op de vraag wat het de stad en haar bewoners heeft opgeleverd en op welke manier onze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van deelnemende studenten en onderwijs.

We vinden het belangrijk om - aanvullend op de tastbare uitkomsten - structureel te kijken naar de resultaten en impact (d.w.z. de effecten) op de doelgroep van de projecten, te onderscheiden in onze stedelijke partners, de partners in het hoger onderwijs, studenten en andere bewoners van de stad. Zo kunnen wij als Academie van de Stad antwoord geven op de vraag wat het de stad en haar bewoners heeft opgeleverd en op welke manier onze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van deelnemende studenten en onderwijs. Om antwoord op bovenstaande vraag te kunnen geven, is het van belang de effecten op de doelgroep te corrigeren voor wat er sowieso was gebeurd. Zodra we dat kunnen laten zien, spreken we over onze impact.

Impactjaarverslag

De afgelopen jaren schrijven we elk studiejaar een impactjaarverslag. Deze rapportage schetst een beeld van de maatschappelijke impact van Academie van de Stad in het studiejaar over de steden (Amsterdam, Utrecht en Almere) waar we actief zijn. Daarbij blijven wij altijd leren. Zijn we nog op de goede weg? Waar kunnen we onze meetmethodes aanscherpen en wat willen we doen om onze impact nog verder te vergroten?
De uitkomsten van onze meting nemen we mee om onze werkwijze aan te passen en te verstevigen. We zien bijvoorbeeld dat onze projecten voor het onderwijs en de studenten, naast kennis, vaardigheden en het cijfer ook, draaien om het sociale element, de verdieping en persoonsvorming. Hoe bieden we studenten en stedelijke partners die ontmoeting, ontwikkeling, verdieping en verbazing in dit digitale tijdperk? Dát is de grootste uitdaging voor het komende jaar.

Naast de inhoudelijke ontwikkeling blijven we gedurende het jaar ook onze meetmethoden ontwikkelen waardoor we elk jaar onze impact weer een stukje vollediger kunnen meten ten opzichte van vorig jaar. We hopen dat iedereen inspiratie uit onze impact haalt en samen met ons leert.

Heb je vragen of wil je graag meer weten? Neem dan contact op met projectcoördinator Fien via fien@academievandestad.nl.

Vacatures