Community Building

Bij Community Building zetten studenten zich in voor anderen als buurman of buurvrouw: zij wonen namelijk zelf in de buurt of in het complex waar ze een (hechte) gemeenschap gaan vormen. Woningcorporaties kiezen er steeds vaker voor om studenten samen met statushouders te huisvesten. Een groep studenten wordt aangesteld als community builder om vanuit die rol bij te dragen aan een zachte landing voor de statushouders en aan een fijne community voor alle bewoners van het complex én bewoners uit de buurt. Deze richt zich op het aanwakkeren van positieve, betekenisvolle sociale relaties. Bewoners worden hierdoor geactiveerd en brengen sociale verandering tot stand. Als bewoners eigenaarschap voelen over hun complex of buurt, is er ook meer draagkracht om de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Community Building op Stek Noord

Een plek met een sterke community is Stek Noord in Amsterdam. Woningcorporatie Stadgenoot heeft hier twee gerenoveerde schoolgebouwen ingericht met 34 studio’s. In de helft van de studio’s wonen studenten en in de andere helft wonen statushouders. Nog voor de studio’s bewoond werden, betrok Stadgenoot Academie van de Stad bij het complex om te ondersteunen bij het vormen van de community.

Academie van de Stad is een ideële stichting die studentprojecten opzet en coördineert en heeft veel ervaring met dit soort projecten en studenten. Tijdens het project laten zij de studenten niet alleen. Wekelijks is er contact tussen de studenten en Academie van de Stad. Aanvullend krijgen de studenten trainingen en intervisies om hun rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Erik Zantman, gebiedsbeheerder bij Stadgenoot, deelt zijn ervaring:

“Academie van de Stad neemt de begeleiding van de community builders voor Stek Noord zeer serieus, het enthousiasme is aanstekelijk voor de community builders die bovendien op een zeer professionele manier rapporteren”

Voor Stek Noord wierf Academie van de Stad een team van vier studenten die op het complex werden gehuisvest en sinds het begin de community aanwakkeren en stimuleren. De studenten zijn jong en leggen makkelijk contact. Zij vormen een brug tussen Stadgenoot, gemeente Amsterdam en de (buurt)bewoners. Door Community Building wordt zowel de woningcorporatie als de gemeente ondersteund én ontlast.

Vriendschap & familie

Maxime Huner is een van de community builders op Stek Noord. Ze vertelt: “Ik ben het aanspreekpunt voor de buurt, het begin van een netwerk voor meerdere statushouders én aanjager voor activiteiten. We hebben meerdere commissies opgezet, zoals de commissie ‘groen’ die ervoor zorgt dat de tuin er mooi bij ligt. Ook koken elke week een statushouder en een student samen en maken ze een gerecht uit de cultuur van de statushouder. De rest van de bewoners kunnen dat dan komen afhalen!”

Losang Kelden vluchtte naar Nederland en liet alles in zijn thuisland Tibet achter. “Door de activiteiten kunnen we allemaal samenkomen en kan ik veel vriendschappen opbouwen en een échte connectie met mensen maken. En vriendschap is een van de belangrijkste dingen in je leven.” Maxime voegt daaraan toe:

“De bewoners noemen het eigenlijk geen community hier, ze noemen het een familie.”

Een hechte gemeenschap, ook buiten het complex

Zantman vertelt wat hij het mooist vindt aan de community op Stek Noord: “De community builders zijn niet alleen actief op hun complex, maar ik kwam ze ook tegen bij een buurtmaaltijd die ze organiseerden en verzorgden. Een van de bewoners heeft bovendien een initiatief georganiseerd waarbij asielzoekers en statushouders hun Nederlands kunnen oefenen door gesprekken met vrijwilligers.” Dat de hechte gemeenschap zich ook buiten het complex laat zien, blijkt wel uit de gezamenlijke activiteiten waarbij vaak veel omwonende buurtbewoners aanwezig zijn.

27.000 statushouders huisvesting is en blijft een uitdaging, waarbij hun integratie in complex en buurt zeer belangrijk is. Een hechte community, zoals op Stek Noord is gerealiseerd, zorgt ervoor dat statushouders landen in hun buurt en in Nederland. En dat biedt hoop voor toekomstige community-complexen.

Wil je meer weten of samen de mogelijkheden verkennen ? Neem dan contact op via amsterdam@academievandestad.nl of 085 3033 707.