Community Building: een duurzame vorm van wonen

Sinds 2008 zet Academie van de Stad woonprojecten op onder de formule Springlevend Wonen. Bij deze projecten zetten studenten zich in om uitdagingen in de buurten aan te pakken, in opdracht van een woningcorporatie en gemeente. Samen met Academie van de Stad, bewoners en buurtorganisaties bedenken studenten relevante en waardevolle deelprojecten in de buurt en zetten die op. Door de grote ervaring van Academie van de Stad worden woonprojecten goed opgezet en gecoördineerd. Ook hebben er zich al veel situaties met verschillende doelgroepen voortgedaan. Door al deze ervaringen kan er goed ingespeeld worden op de behoefte per buurt of complex. Vanuit Community Building wordt zowel de woningcorporatie als de gemeente ondersteund en ontlast. De bewoners worden geholpen en de studenten krijgen een unieke leerervaring. Studenten zijn hierin de echte Community Builders!

In de film hieronder neemt Jasper je mee naar het Community Building project Stek Noord.

Buurman of buurvrouw

Op dit moment komen er steeds meer complexen waar kwetsbare bewoners samen met andere doelgroepen wonen. Bijvoorbeeld statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) samen met starters, gezinnen of ouderen. Studenten kunnen hier een mooie bijdrage aan leveren. Onder begeleiding van Academie van de Stad zetten zij zich in als buurman of buurvrouw. Hiermee zorgen zij voor een zachte landing voor de statushouders. Maar bovenal zetten zij zich in voor een fijne en leefbare community voor alle bewoners. De groeiende leefbaarheid in de buurt zorgt voor meer samenhorigheid. Doordat de bewoners meer eigenaarschap voelen over hun complex of buurt is er ook meer draagkracht om de buurt mooi te houden.

Op dit moment zijn er verschillende Community Builder-projecten, zowel met statushouders als met kwetsbare jonge vrouwen: New Beginnings, Startblok Kop Zuidas, Startblok Wormerveerstraat, Startblok Zeeburg, Spark Village en de Spinozacampus. En binnenkort starten er weer nieuwe projecten: Springlevend Appelweg, Springlevend Startblok Elzenhagen en Springlevend Tafelberg

Community Builders

De reden dat studenten als Community Builders worden ingezet is simpel. Studenten zijn jong, fris en leggen makkelijk contact. Doordat zij geen professionals zijn, zijn zij benaderbaar voor de bewoners en is het contact laagdrempelig. Binnen de Community Building-projecten is er vanuit Academie van de Stad wekelijks contact met de studenten. 

Door het geven van trainingen en intervisies worden de studenten intensief begeleid, zo krijgen de studenten de juiste handvatten. Academie van de Stad stuurt op kwaliteit, behoudt het overzicht en vangt veel vragen op die anders naar de woningcorporaties zouden gaan.

 

Wil je weten hoe jij mee kan doen of heb je vragen over de formule? Neem dan contact op met Amy Renckens via amy@academievandestad.nl of of 06 1541 7570.