Een goede start voor iedereen

Eind december 2021 hebben 96 jongeren van wooncomplex Startblok Wormerveerstraat de sleutel van hun woning gekregen. De komende jaren is dit hun thuis. Om het startblok een positieve impuls te geven hebben woningcorporatie De Key en Stadsdeel West aan Academie van de Stad gevraagd om een project met Community Builders op te zetten.  Het doel van Startblok Wormerveerstraat is niet alleen het huisvesten van jongeren in tijden van een krappe woningmarkt. Het is vooral het faciliteren van een goede start voor alle bewoners van het complex. Het Startblok biedt de verschillende groepen jongeren – of ze nou nog aan het studeren zijn of hun land hebben moeten ontvluchten – een springplank om hun leven op te bouwen in Amsterdam. Juist voor bewoners die net in Nederland zijn aangekomen, vormt het Startblok een mooi begin om Amsterdam te leren kennen en zich thuis te voelen in de stad

 

Community Startblok Wormerveerstraat

Vanaf september 2021 zetten vijf Community Builders zich gemiddeld vier uur per week in voor fijn samenwonen. Zij vormen de aanjagers van de community en zetten een bewonersvereniging op. Natuurlijk zijn de Community Builders daarnaast ook gewoon een gezellige buur en worden er mooie sociale activiteiten georganiseerd in de gemeenschappelijke ruimtes en in de buurt. Dit project loopt ondertussen al ruim anderhalf jaar en de resultaten zijn voelbaar. Zo wordt de gemeenschap in het gebouw steeds hechter en kennen steeds meer bewoners elkaar. Naast het organiseren van evenementen fungeren de community builders ook als aanspreekpunt voor de bewoners. Waardoor ze zich ook bezighouden met de praktische zaken binnen het complex.

 

Wormerveerstraat
De Community Builders van Startblok Wormerveerstraat aan het werk in de moestuin.

 

Uitdagingen Wormerveerstraat

Wel blijven er natuurlijk nog uitdagingen bestaan. Want hoe zorg je nou dat een bewonersvereniging, in al haar formaliteit, echt gaat leven en spreken voor alle bewoners? De Community Builders zijn hier druk mee bezig door onder andere een jaarplan te schrijven, en deze te presenteren. Ook blijven ze mooie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld om ook de buurt te betrekken bij de activiteiten, en zo de binding met de buurt te vergroten. Op naar nog meer mooie activiteiten!

 

Community Builders Startblok Wormerveerstraat
De Community Builders hebben een avond samen eten georganiseerd met alle bewoners.

 

Wil je meer weten over het project Startblok Wormerveerstraat? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Joek Hartogh Heys van de Lier
joek@academievandestad.nl
06 1123 3092