Leefbaarheid is een brede term. Eigenlijk geeft men hiermee aan hoe geschikt een gebied is om er te wonen. Groen in de wijk, geen afval op straat en een veilige omgeving waarin je elkaar kunt groeten zijn elementen die sterk kunnen bijdragen aan de leefbaarheid.

Zo krijgen studenten in onze Springlevend Wonen-projecten een woning met huurkorting vanuit de woningcorporatie. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet in de buurt waar ze komen te wonen. Ze verbinden bewoners met elkaar en zorgen ervoor dat het groen in de buurt onderhouden wordt. Daarnaast organiseren zij allerlei leuke activiteiten waarop bewoners uit alle lagen van de samenleving elkaar kunnen ontmoeten.

Maar niet alleen in onze woonprojecten is dit een groot thema. Zo onderzoeken studenten volop hoe wijken schoongehouden kunnen worden, wat de behoeften zijn van bewoners voor hun eigen buurt en hoe buurthuizen functioneren. Voor nog meer inspiratie kun je al onze projecten rondom het thema Leefbaarheid bekijken.