Bij de afdeling Toezicht en Handhaving van gemeente Amsterdam leeft het probleem dat afval in stadsdeel centrum verschijnt op dagen dat het afval niet wordt weggehaald door de gemeente. Dit zorgt voor veel overlast in de buurt, zowel veroorzaakt door het vervuilde straatbeeld als het ongedierte dat door dit afval aangetrokken wordt. Er zijn veel zogenaamde ‘hotspots’ waar het afvalprobleem echt hardnekkig is, dat zijn er op dit moment ongeveer 30 in stadsdeel centrum. Het aanpakken van de hotspots is het werk van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte en de afdeling Schoon gezamenlijk en gebeurt door de inzet van de 'Vliegende Brigade'. 

Studenten van de minor Psychologie van de grote stad gaan met behulp van inzichten uit de gedragswetenschappen onderzoeken  hoe de afdeling Handhaving Openbare Ruimte het probleem van hotspots met illegaal vuil terug kan dringen. De studenten gaan de huidige werkwijze van de Vliegende Brigade analyseren, de verschillende hotspots in stadsdeel centrum onderzoeken en op basis hiervan aanbevelingen doen die veel breder kunnen gaan dan alleen de huidige werkwijze van de 'Vliegende Brigade'. Dit kan dan onder andere ook gaan over participatie, communicatie of over aanpassingen in het proces van inzameling of andere processen. Verder gaat het met name om het achterhalen van de oorzaak van het probleem en om het beïnvloeden van het gedrag van de buitenwereld, niet om het proces binnen de afdeling.