Maatschappelijke projecten met studenten

Wij zetten vraaggestuurd projecten op in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Lelystad, Amersfoort en Almere. Binnen deze projecten bieden studenten en young professionals een frisse blik op actuele thema’s in hun eigen stad.

Leefbaarheid

265 Projecten
Leefbaarheid

Leefbaarheid is een brede term. Eigenlijk geeft men hiermee aan hoe geschikt een gebied is om er te ...

Bekijk dit thema

Inclusie & Activatie

202 Projecten
Inclusie & Activatie

Mee kunnen doen en een actieve, inclusieve plek in de samenleving stimuleren voor iedereen; dat is w...

Bekijk dit thema

Community Building

40 Projecten
Community Builders

Community Building: een duurzame vorm van wonen Sinds 2008 zet Academie van de Stad woon-projecten ...

Bekijk dit thema

Vluchtelingen

58 Projecten
Vluchtelingen

Er zijn verschillende manieren om vluchtelingen te helpen hun plekje te vinden in onze samenleving. ...

Bekijk dit thema

Werken & Economie

122 Projecten
Werken & Economie

Studenten zijn via Academie van de Stad altijd bezig om op allerlei manieren bij te dragen aan de ar...

Bekijk dit thema

Stedelijke ontwikkeling

147 Projecten
Stedelijke ontwikkeling

Hoe kun je iets doen aan de krappe woningmarkt? En hoe zorg je ervoor dat bepaalde plekken in de sta...

Bekijk dit thema

Stad in balans

46 Projecten
Stad in Balans

Amsterdam moet volgens het college een vrijzinnige, open en internationale stad blijven. Daarom is h...

Bekijk dit thema

Duurzaamheid

55 Projecten
Duurzaamheid

Duurzaamheid: dit woord hoor je overal tegenwoordig. En dat is ook niet raar: klimaatdoelen moeten b...

Bekijk dit thema

Groen & Gezond

65 Projecten
Groen & Gezond

Een groene, gezonde stad. Dat zouden we allemaal wel willen. Onze studenten dragen hier flink aan bi...

Bekijk dit thema

Digitalisering

40 Projecten
Digitalisering

Wat doe je als je bijvoorbeeld je bankzaken niet meer kan regelen? Of als het niet lukt om belangrij...

Bekijk dit thema

Jeugd & Talentontwikkeling

191 Projecten
Jeugd & Talentontwikkeling

De toekomst van steden ligt in de handen van jonge mensen. Juist daarom is het zo belangrijk om jong...

Bekijk dit thema

Omgevingswet & Participatie

60 Projecten
Omgevingswet & Participatie

De Omgevingswet Op 1 januari 2022 vindt een van de grootste veranderingen plaats voor overheidsinst...

Bekijk dit thema

Ouderen & Eenzaamheid

48 Projecten
Ouderen & Eenzaamheid

Studenten zetten zich in verschillende projecten in tegen eenzaamheid. Dit doen ze op verschillende ...

Bekijk dit thema

Armoede

32 Projecten
Armoede

Armoede staat gelijke kansen in de weg en belemmert mensen om volwaardig mee te kunnen doen in de st...

Bekijk dit thema

Veiligheid

44 Projecten
Veiligheid

Veiligheid is erg belangrijk. In de steden waar wij actief zijn wordt er dan ook altijd aandacht geg...

Bekijk dit thema

Mobiliteit

45 Projecten
Mobiliteit

Over mobiliteit wordt ook steeds meer nagedacht in combinatie met duurzaamheid. Hoe kun je bijvoorbe...

Bekijk dit thema

Springlevend Wonen

100 Projecten
Springlevend Wonen

Springlevend Wonen is niet echt een thema, maar wel een inmiddels zo bekende projectformule dat hij ...

Bekijk dit thema
Vacatures