Veiligheid is erg belangrijk. In de steden waar wij actief zijn wordt er dan ook altijd aandacht gegeven aan dit thema. Studenten dragen er in onze projecten op verschillende manieren aan bij. Voornamelijk door onderzoek te doen: wanneer ervaren mensen dat een plek veilig is? En wanneer juist niet?

Gevoel van veiligheid

Een voorbeeld is dat het wijkbureau Overvecht in Utrecht met enige regelmaat signalen over gevoelens van onveiligheid vanuit winkelcentrum De Gagelhof ontvangt. Omdat er alcohol werd genuttigd bij de bankjes rondom het winkelcentrum, zijn afgelopen jaren bijvoorbeeld bankjes rondom het centrum verwijderd. Dit met als doel om overlast te verminderen. Natuurlijk vonden betrokkenen het ook jammer dat bankjes werden verwijderd. Studenten onderzochten in het winkelcentrum het gevoel van veiligheid. Zij maakten inzichtelijk wie zich onveilig voelde en wat daarvan de oorzaken waren (zie hier).

Een veilige buurt

De gemeente Almere werkt met de app Veiligebuurt, die in het voorjaar van 2019 gelanceerd is. Door middel van deze app kan een Almeerse inwoner digitaal een melding maken van straatintimidatie. Studenten onderzochten de bekendheid van het thema straatintimidatie onder de doelgroep jongeren. Vooral jongeren en jongvolwassenen hebben te maken hebben met intimidatie op straat. Veelal is het onvoldoende duidelijk dat intimidatie niet geaccepteerd is en dat jongeren hier een melding van kunnen maken (zie hier).

Benieuwd naar al onze projecten binnen het thema Veiligheid? Klik dan op projecten hierboven.