Hoewel het aantal woninginbraken licht is gedaald in 2011, blijft het voor Utrecht een groot veiligheidsprobleem. De aanpak in 2012 is vooral gericht op het beter beveiligen van woningen, het verbeteren van de woonomgeving en het beïnvloeden van bewonersgedrag. Door onder andere preventiemedewerkers in te zetten om slachtoffers van woninginbraak te waarschuwen en om preventie adviezen te geven. Utrecht is een jonge stad waar bijna één op de vijf inwoners tussen de 18 en 26 jaar is, waaronder veel studenten. Studenten wonen vaak in tijdelijke, slecht onderhouden woningen, of erg grote complexen waar meerdere mensen toegang tot hebben. Insluipers worden vaak niet als zodanig herkend. Daarom gaan studenten veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht onderzoeken in hoeverre studenten zich bewust zijn van woninginbraken, wat de mogelijke impact hiervan op hen kan zijn en hoe zij voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om het aantal inbraken te laten dalen.

Naar aanleiding van dit project is er nog een losse actie opgezet, meer informatie hierover kunt u hier vinden. 
Ook organiseert de Gemeente Utrecht een Week tegen de Woninginbraak.