Onderzoek

Voor dit project doen de twee studenten eerst een onderzoek naar hoe bepaalde componenten in de publieke ruimte sociaal ongewenst gedrag kunnen veroorzaken. Is er bijvoorbeeld veel begroeiing, waardoor er geen zicht is op sommige hoeken? Of staan er ergens te weinig straatlantaarns? De studenten gaan de wijk in met diverse professionals om dit te onderzoeken en gaan in gesprek met de ontwerpers van de publieke ruimte in Amersfoort.


Checklist

Naar aanleiding van dit onderzoek ontwerpen de studenten een beleidsinstrument, een ‘checklist’, waarmee gecheckt kan worden of een nieuw te ontwerpen plek aan alle eisen voldoet om sociale onveiligheid te voorkomen. Zo ontwerpen de studenten een concreet instrument dat gebruikt gaat worden en wordt hun onderzoek direct in de praktijk gebracht.

 

Eindresultaat

Het eindresultaat van dit project is een adviesrapport aan de Gemeente Amersfoort waarin de studenten benoemen in welke aspecten van de sociale veiligheid er in Amersfoort nog winst te behalen valt. Daarnaast presenteren zij hun checklist aan de ontwerpers van de publieke ruimte en andere belanghebbenden.

 

Meer weten over het project Check de Plek?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Janneke Schoorlemmer

Janneke@academievandestad.nl

06 15515667