In een diverse stad als Amsterdam leven veel verschillende mensen dagelijks samen. De verhoudingen tussen mensen met verschillende identiteiten die onder andere geuit worden door cultuur of religie is daarom in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van wederzijds contact. Het aangaan van dialogen bevordert de sociale binding en het respect tussen mensen.

In een dialoog gaat het om begrip en acceptatie van de verschillen. De voorwaarde om een goede dialoog op gang te brengen is nieuwsgierigheid naar het verhaal van de ander. Ook voor Amsterdamse jongeren valt er op het gebied van kennismaken met stadgenoten nog veel te ontdekken en te winnen. Door te luisteren naar verhalen van de ander en onderlinge uitwisseling kunnen jongeren hun eigen en elkaars achtergronden ontdekken en begrijpen. Dialoogdag Oost heeft als doel om meer inzicht, acceptatie en ontvankelijkheid voor de ander te creëren.

Vanaf september 2021 gaan studenten van de minor Diversiteit in de Stad aan de slag met de ontwikkeling van creatieve en effectieve dialogen waarmee jongeren met elkaar in gesprek gaan over allerlei maatschappelijke (en ook eventueel gevoelige) thema’s. De studenten gaan hiervoor diverse werkvormen ontwikkelen en uitvoeren tijdens de Dialoogdag in Oost met leerlingen van het Wellant College en het C-Burg College. Twee verschillende scholen, uit verschillende wijken. De leerlingen komen elkaar in het dagelijks leven niet vaak tegen, laat staan dat ze in een dialoog terecht komen over thema’s die raken aan identiteit.