Zestien studenten van de minor Levensbeschouwing van de Hogeschool van Amsterdam organiseren deze dag. De leerlingen van het C-burg college en het Wellant college in Amsterdam Oost gaan met elkaar in gesprek gaan over thema’s omtrent het concept identiteit. Zij zullen dit doen aan de hand van verschillende opdrachten/wokshoprondes. Op deze manier leren de leerlingen op een bijzondere manier met elkaar in gesprek te gaan tijdens Dialoogdag Oost.

Daarbij bespreken ze onderwerpen  die ze normaal misschien niet zo snel bespreken. Namelijk identiteit. Vooroordelen zijn makkelijk gemaakt, maar kloppen de ze eigenlijk wel? Docent Liselot Kraster van het C-brug college: “Vaak hebben ze een bepaald beeld van hoe een christen, moslim, gay, transgender of kakker doet en eruitziet. Het is heel waardevol als ze inzien dat die beelden niet altijd kloppen.” Kraster heeft een aantal jaar geleden, als student van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij, zelf de Dialoogdag georganiseerd. Meer lezen over de verwachting van Kraster en een andere docent over Dialoogdag Oost? Klik dan hier.