De voorwaarde om een goede dialoog op gang te brengen is nieuwsgierigheid naar het verhaal van de ander. Ook voor Amsterdamse jongeren valt er op het gebied van kennismaken met stadgenoten nog veel te ontdekken en te winnen. Door te luisteren naar verhalen van de ander en onderlinge uitwisseling kunnen jongeren hun eigen en elkaars achtergronden ontdekken en begrijpen. Dialoog heeft als doel om meer inzicht, acceptatie en ontvankelijkheid voor de ander te creëren. Bij Dialoogdag Oost gaan de jongeren met deze vaardigheden aan de slag.

De studenten van de minor Diversiteit in de Stad gaan vanaf september 2021 aan de slag met de ontwikkeling van creatieve en effectieve dialogen waarmee jongeren met elkaar in gesprek gaan over allerlei maatschappelijke (en ook eventueel gevoelige) thema’s. De studenten gaan hiervoor diverse werkvormen ontwikkelen en uitvoeren tijdens de Dialoogdag Oost met leerlingen van het Wellant College en het C-Burg College. Twee verschillende scholen, uit verschillende wijken. De Amsterdamse jongeren komen elkaar in het dagelijks leven niet vaak tegen, laat staan dat ze in een dialoog terecht komen over thema’s die raken aan identiteit.