Het project Dialoogdag Oost

Studenten met de minor Zingeving en Samenleving van de Hogeschool van Amsterdam zijn het project ‘Dialoogdag Oost’ gestart. Het doel hiervan is om dialogen over allerlei maatschappelijke (en ook eventueel gevoelige) thema’s tussen jongeren van verschillende scholen te organiseren en (creatief te) ontwikkelen.

 

Verbinding & begrip

De verhoudingen tussen mensen met verschillende identiteiten die onder andere geuit worden door cultuur of religie is in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van wederzijds contact, harmonie en wederzijds begrip. Deze onbekendheid naar elkaar zorgt voor spanning en vooroordelen. Project Dialoogdag gaat het dialoog aan om de sociale binding en respect te bevorderen.

 

Met elkaar in gesprek

Het project gaat daarom aan de slag met de ontwikkeling van creatieve en effectieve dialogen. Gesprekken waarin jongeren allerlei maatschappelijke thema’s bespreken. De deelnemende jongeren hebben een verschillende achtergrond en komen uit verschillende wijken binnen het Stadsdeel.

 

Het doel van Dialoogdag Oost

Het doel van Dialoogdag is om onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren. Ook wil het project wederzijds begrip en acceptatie bevorderen. Hiervoor zullen de de studenten zich richten op het ontwikkelen van een (les)methodiek waarmee een dialoog gestimuleerd wordt. Op die dag komen tientallen leerlingen samen om onder leiding van de studenten workshops te doen en gesprekken te hebben om zo van elkaar te leren.

 

Meer weten?

Lees onderstaande blog over eerdere ervaringen op Dialoogdag Oost.

Amsterdamse jongeren in gesprek tijdens Dialoogdag Oost