In een diverse stad als Amsterdam leven veel verschillende mensen dagelijks samen. De verhoudingen tussen mensen met verschillende identiteiten die onder andere geuit worden door cultuur of religie is daarom in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van wederzijds contact. Het aangaan van dialogen bevordert de sociale binding en het respect tussen mensen. Daarom is het mooi om te zien dat wij ook in 2021 weer de Dialoogdag Oost hebben mogen organiseren.

 

‘Ik wil bijdrage aan de verbinding tussen jongeren die elkaar in het normale leven misschien weinig tegenkomen’

 

Amsterdamse jongeren in dialoog

Afgelopen september zijn zes enthousiaste studenten van de minor Diversiteit in de Stad aan de Hogeschool van Amsterdam aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de Dialoogdag 2021. Tijdens de startbijeenkomst in diezelfde maand werd de studenten gevraagd wat hun motivatie was om mee te doen met dit project.

Hierop antwoordden zij verschillende mooie dingen: ‘Ik wil bijdrage aan het doorbreken van stigma’s onder jongeren over bepaalde onderwerpen’, ‘Ik wil bijdrage aan de verbinding tussen jongeren die elkaar in het normale leven misschien weinig tegenkomen’ en ‘Ik wil de dialoog stimuleren en ervoor zorgen dat mensen met verschillende achtergronden elkaar beter begrijpen’. 

Vanuit deze motivatie, een goede dosis enthousiasme en veel  creativiteit zijn de studenten aan de slag gegaan met de invulling van de Dialoogdag.

 

‘Social media is iets dat iedereen gebruikt en waar vaak veel onzekerheid uit voort komt.’

 

Dialoogdag Oost

De dialoogdag, die plaatsvond op 16 september 2021, werd georganiseerd met leerlingen van twee middelbare scholen in Amsterdam Oost, het C-Burg college en het Yuverta college. Twintig leerlingen van iedere school kwamen hier samen om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen zoals identiteit, religie, discriminatie, toekomst en social media. Drie onderdelen, vormgegeven door de studenten, waren Social-Me, Changes en Carry Your Future.

In het eerste onderdeel, Social-Me, kwamen de scholieren in aanraking met verschillende vragen en stellingen over sociale media door middel van een levendig bordspel. Zo vertelde een student: ‘Social media is iets dat iedereen gebruikt en waar vaak veel onzekerheid uit voort komt. Daarom is het heel mooi om het hier open met de scholieren over te hebben’. Bij dit onderdeel werd er opgemerkt dat de scholieren open waren en dat er mooie gesprekken werden gevoerd over waarom ze social media gebruikten, wat ze posten op social media en wat het allemaal met hun doet. 

In het volgende onderdeel, Carry Your Future, was toekomst het onderwerp. Scholieren gingen in gesprek over wat ze later wilden doen en wat ze belangrijk vonden hierin. ‘Het is mooi om te zien dat iedereen veel begrip en waardering toont voor andermans toekomstbeeld. De één wilt kickbokser worden, de ander wilt gaan studeren en iemand anders wilt meteen gaan werken. Ondanks deze verschillen, werden er mooie gesprekken gevoerd en leerden ze veel van elkaar.’

Bij het laatste onderdeel, Changes, gingen de scholieren aan de slag met het onderwerp discriminatie door middel van het samenstellen van een songtekst. ‘In eerste instantie wilde veel scholieren dit niet doen. Maar als een paar het voortouw namen, merkte je dat iedereen er helemaal in opging’. Uiteindelijk hebben de scholieren samen een songtekst gemaakt en ook opgenomen met elkaar!

 

Dialoogdag
Een levendig bordspel van het onderdeel ‘Social-Me’ tijdens Dialoogdag Oost

 

‘Aan het einde van de dag werden er zelfs nummers tussen scholieren van verschillende scholen uitgewisseld’

 

‘Kunnen we dit niet elke dag doen’

Na afloop van de Dialoogdag was iedereen het erover eens dat het een mooie en geslaagde dag was. Zo vertellen de studenten mij dat het mooi is om te zien wat voor de ontwikkelingen de scholieren doormaken. ‘Aan het begin van de dag waren de scholen erg gescheiden, was het rumoerig en leek er weinig enthousiasme te zijn. Aan het einde waren alle scholieren gehusseld en werden er zelfs nummers tussen scholieren van verschillende scholen uitgewisseld’. Meerdere scholieren vertelden hoe leuk zij de dag ervaren hadden en één scholier vroeg zelfs aan de docent: ‘Kunnen we dit niet elke dag doen’

Daarnaast heb ik dit project zelf, als projectcoördinator, als heel mooi ervaren. Je ziet het voor je ogen gebeuren dat scholieren de verbinding met elkaar opzoeken, zich kwetsbaar opstellen en van elkaar leren. Dit zijn de soort projecten waarvoor ik dit werk ben gaan doen. Ik hoop op deze manier bij te dragen aan het begrip en de acceptatie tussen mensen met verschillende achtergronden. 

 

Dialoogdag
Leerlingen tijdens de Dialoogdag met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen

 

Respect voor de ander tijdens Dialoogdag Oost

In een dialoog gaat het namelijk om begrip en acceptatie van de verschillen. Ook voor Amsterdamse jongeren valt er op het gebied van kennismaken met stadgenoten nog veel te ontdekken en te winnen. Door te luisteren naar verhalen van de ander en onderlinge uitwisseling kunnen jongeren hun eigen en elkaars achtergronden ontdekken en begrijpen. Dialoog heeft als doel om meer inzicht, acceptatie en ontvankelijkheid voor de ander te creëren.

Om deze redenen vinden wij het als Academie van de Stad belangrijk om dit soort Dialoogdagen te blijven organiseren en bij te dragen aan meer respect en begrip voor elkaar. Daarom zijn wij er ook trots op dat er vanaf februari weer een groep studenten begint met de voorbereidingen van een Dialoogdag. En dit keer zal deze in Amsterdam West plaatsvinden. Wij kijken hier naar uit!

 

Wil je meer lezen over onze Dialoogdagen, kijk dan hier! Heb jij vragen over de Dialoogdag of heb jij ideeën om mee te denken over zo’n soort project? Neem dan contact met de projectcoördinator Bob Merkx via bob@academievandestad.nl of 06 2136 7636.