In de regio Amsterdam-Amstelland worden in het kader van landelijk en regionaal beleid dossiers opgemaakt voor gevallen van geweld tegen politie-ambtenaren en daarnaast ook van geweld tegen andere publieke dienstverleners, zoals buschauffeurs, toezichthouders en brandweerlieden. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap willen de regiopolitie Amsterdam-Amstelland (RPAA) en de regionale partners in de publiek dienstverlening laten onderzoeken wat de slachtoffers vinden van de gehele opvang, nazorg en afwikkeling, hoe hun zaak er later voor staat en hoe het met henzelf gaat.

Studenten van de master Besturen en Veiligheid van de Vrije Universiteit gaan door middel van enquêtes een kwantitatief onderzoek uitvoeren onder 400 dienstverleners die in het verleden slachtoffer zijn geweest van burgergeweld. Door middel van hun afstudeerscriptie doen zij verslag van hun bevindingen.