In verschillende wooneenheden en huizenblokken in Amsterdam-West is camerabewaking ingezet om de veiligheid te vergroten en overlast en vandalisme tegen te gaan. Met invoering hiervan is ook een cameraprotocol en een privacyprotocol van kracht gegaan. Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening onderzoeken dit semester de effecten van het cameragebruik in wooncomplexen zodat woningcorporaties een duidelijker beleid kunnen voeren ten aanzien van de camerabewaking.