Jan Maijenbuurt 

De Baarsjes is een wijk in Amsterdam-West. Deze multiculturele wijk ligt rond de Jan Evertsenstraat, een winkelstraat met internationale restaurants, trendy cafés en een klokkentoren die uitkijkt op het Mercatorplein. De focus van dit onderzoek zal rondom de Jan Maijenbuurt zijn. 

 

Onrust in de buurt

Uit signalen die het stadsdeel mee heeft gekregen, blijkt dat het erg onrustig is in deze buurt. In de afgelopen periode zijn er veel incidenten geweest. Zo is er een brandbom in een portiek gegooid, een auto in brand gestoken en zijn er in drie schietincidenten geweest. Kortom, er speelt van alles. Naar aanleiding van bovenstaande incidenten zijn de projectleider Veiligheid, de wijkagent en de gebiedsmakelaar met de bus gaan staan op het Jan Maijenplein om bewoners te spreken. Bewoners gaven aan zich niet veilig te voelen in de buurt.

Ondanks deze geluiden, krijgt het stadsdeel weinig meldingen overlast binnen. Daarnaast heerst het gevoel dat er meer onrust is dan zij meekrijgen. Dit roept vragen op over welke overlast er daadwerkelijk ervaren wordt, of mensen bang zijn om dit te melden en vooral wat mensen in deze wijk nodig hebben om zich veiliger te voelen.

 

Studenten aan de slag voor een veilige buurt

Studenten zullen vanaf februari 2023 aan de slag gaan met dit onderzoek. Zij gaan de wijk ingaan om te observeren, mensen te spreken en aan te sluiten bij lokale activiteiten. Met het doel dat de studenten erachter komen wat er nou voor zorgt dat er zoveel overlast ervaren wordt in deze buurt. En misschien nog wel belangrijker, wat hier aan gedaan kan worden zodat een veilige buurt.

 

Wil je meer weten over het onderwijsproject Veilig in je Buurt? 

Neem contact op via amsterdam@academievandestad.nl of 085 3033 707.