De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen waarbij de klas en school als leefgemeenschap beschouwd worden en kinderen een stem krijgen en leren om te gaan met conflicten. Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen. 

Om aan te sluiten bij deze aanpak gaan de studenten van Springlevend Nieuw Hoograven van start met Vreedzame Vrienden. Bij dit project worden in tien weken vijf thema’s behandeld met kinderen uit groep 5 t/m 8. De thema’s zijn veiligheid in de wijk, gedrag en identiteit, nieuws en actualiteit, sport en gezondheid en beroepen. De eerste week wordt een thema besproken met de kinderen en de tweede week wordt een leuke activiteit op het gebied van dat thema uitgevoerd. Zo komen de vijf thema’s in tien weken aan bod. Hierna is het de beurt aan een nieuwe groep kinderen. Kinderen mogen zelf natuurlijk ook mee praten over het programma.