Stadsdeel Centrum wil graag inzicht krijgen in de effectiviteit van toezicht en handhaving in het Wallengebied. Hiervoor is het onder andere van belang dat duidelijk wordt hoe bezoekers van de Wallen regelgeving en autoriteit ervaren.

Om deze ervaringen in kaart te brengen gaan projectmedewerkers via onze Young Professional-formule een onderzoek opzetten en bezoekers van de Wallen vragen naar hun ervaringen. Aan de hand van deze gesprekken worden aanbevelingen gedaan over hoe bezoekers kunnen worden gestimuleerd zich beter aan de regels te houden en overlast te voorkomen. De bevindingen en aanbevelingen worden aan het einde van het project gerapporteerd en gepresenteerd aan de opdrachtgever.