In iedere stad is Veilig Uitgaan een belangrijk thema en ook in Amersfoort wordt er veel aan gedaan om dat te bewerkstelligen. In het convenant Veilig Uitgaan, dat valt onder het Integrale Veiligheidsprogramma van de gemeente Amersfoort, valt te lezen dat het steeds veiliger is om uit te gaan in Amersfoort.

De studenten zullen ouders, jongeren en professionals interviewen om een beeld te krijgen van de problematiek van drankgebruik en veilig uitgaan. Op basis van de resultaten komen zij ook met oplossingen en aanbevelingen. Ook zullen zij zichtbaar maken waar kansen en mogelijkheden liggen om de samenwerking tussen alle stakeholders verder te verbeteren.