We kijken terug naar behoorlijk wat mooie jaren van het project Portiekbeheer. Dit jaar sluiten we het project met succes af. De portiek beheerders zullen hun werkzaamheden zelf gaan coördineren en – in samenwerking met Ymere – het project voortzetten onder de naam Buurtverbinders.

Voor dit artikel ben ik in gesprek gegaan met Mark. Hij is ruim vier jaar betrokken geweest bij dit project via Academie van de Stad. Daarom ben ik erg benieuwd wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt, bereikt en welke lessen hij nog aan ons wil meegeven.

 

4 jaar Portiekbeheer

Eind 2018 begon Mark bij het project Portiekbeheer. Hij woonde toen 2 jaar in Heesterveld en wilde na die tijd ook graag iets bijdragen aan de buurt. En dat heeft hij zeker gedaan! Op dit moment stuurt hij, samen met Dilainy, de portiek beheerders aan. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe hij deze afgelopen jaren heeft ervaren. Na 4 jaar tijd blikt Mark terug op de periode bij dit project: “Ik kijk heel positief terug. Het is een heel gezellig en sociaal project en het heeft mijzelf ook geholpen om beter te aarden in de buurt. De samenstelling van de groep is heel divers en het is mooi om met verschillende mensen samen te werken. Je krijgt echt terug wat je erin stopt.”

“Het is een heel gezellig en sociaal project en het heeft mijzelf ook geholpen om beter te aarden in de buurt. De samenstelling van de groep is heel divers en het is mooi om met verschillende mensen samen te werken.”

Ook is hij heel tevreden over de dingen die ze in de afgelopen jaren bereikt hebben. Toen Mark begon aan het project was er een stuk minder sociale cohesie, mensen wisten elkaar minder goed te vinden en er was minder een gevoel van het samen doen. Dit is door de tijd heen verandert: “De groep is er heel goed op vooruit gegaan. In het begin voelde het vaak alsof wij de portiek beheerders moesten controleren op alles wat ze moesten doen. En vaak was het dan niet gebeurd. Er was weinig motivatie, maar dit veranderde. Een aantal mensen stopten en een kleine gemotiveerde groep bleef over. Iedereen uit de buurt werd steeds enthousiaster en dan merk je dat je samen steeds meer kan oppakken.”

“Iedereen uit de buurt werd steeds enthousiaster en dan merk je dat je samen steeds meer kan oppakken.”

En de impact die het project maakt? Iedereen uit de buurt erbij betrekken en ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Meer verbinding zorgt er allereerst voor dat men elkaar op straat herkent. Buren kunnen deelnemen aan de activiteiten, maar portiek beheerders gaan ook langs deuren als blijkt dat een buurman/buurvrouw al lang niet is gezien. Mark gebruikt hiervoor het voorbeeld van eenzaamheid: “Buurtbewoners trekken zich normaal gesproken terug in hun woningen. Dit project moet de springplank vormen om de buren met elkaar te verbinden door op straat activiteiten te organiseren. Meer contact werkt ook goed tegen eenzaamheid. Zo hebben we niet heel lang geleden instanties op de hoogte gebracht om een buurman te ondersteunen. Als je daarna hoort dat het weer beter gaat met iemand dan voelt dat heel prettig voor de groep.”

“Dit project moet de springplank vormen om de buren met elkaar te verbinden door op straat activiteiten te organiseren.”

In 4 jaar tijd heeft Mark ook nog lessen die hij aan ons wil meegeven. Waarvan de belangrijkste is dat je mensen echt het gevoel wilt geven dat je het samen doet. Samen sta je sterk en kan je het meeste bereiken: “Even een open deur intrappen: als je goed luistert naar elkaar, krijg je ook de beste gesprekken. Zo krijg je ook samen het meeste voor elkaar. En als er af en toe wat te lachen valt, blijft de groep informeel en gezellig. Dat komt de motivatie alleen maar ten goede.”

Uitdagingen

Het project heeft door de jaren heen ook uitdagingen gekend. Eén daarvan was het vinden van nieuwe portiek beheerders. Waar het begon met een team van twintig, waren dit er op een gegeven moment nog maar tien. Dit heeft volgens Mark ook weer voordelen met zich meegebracht: “Een lager aantal portiek beheerders hoeft niet te betekenen dat je kwaliteit inlevert. Met een kleine enthousiaste groep kan je snel dingen voor elkaar krijgen. Je kan makkelijker schakelen met elkaar. Daarnaast zijn de portiek beheerders minder anoniem in de groep en zetten zich daardoor meer in.”

Uiteindelijk heeft dit er dus voor gezorgd dat zij met een kleine hechte groep veel voor elkaar hebben gekregen. Van het organiseren van buurtborrels, buurtfeesten, tuindagen, een metershoge kerstboom in de wijk tot grofvuil oplossingen, sportdagen en afval prikken.

Een andere uitdaging was corona. In de tijd met lockdowns, binnen zitten en weinig sociale contacten was het erg moeilijk om de doelen van het project te bereiken. Deze waren namelijk: mensen samenbrengen en voor meer verbinding zorgen. Ondanks deze ontwikkeling hebben Mark en de portiek beheerders het beste ervan gemaakt. “Online vergaderen voor meer buurtverbinding was bijzonder en soms ook hilarisch. Het was erg frustrerend dat we iedere keer activiteiten moesten verplaatsen. Toch konden we nog laagdrempelige activiteiten organiseren en hebben wij hiermee veel voor elkaar gekregen”

Het vervolg

Na 6 jaar Heesterveld en 4 jaar Portiekbeheer is het voor Mark bijna tijd voor een volgende stap. Op de vraag over hoelang hij nog betrokken zal zijn bij dit project, antwoordt hij: “Zolang ik hier nog kan blijven wonen, zal ik mij nog blijven inzetten voor het project en voor de buurt. Wij hebben hier met z’n allen veel bereikt en ik wil ervoor zorgen dat ik hier alles zo goed mogelijk achterlaat”

“Zolang ik hier nog kan blijven wonen, zal ik mij nog blijven inzetten voor het project en voor de buurt. Wij hebben hier met z’n allen veel bereikt en ik wil ervoor zorgen dat ik hier alles zo goed mogelijk achterlaat”

In de buurt Heesterveld zal de komende tijd veel veranderen. Er zal verbouwd worden en veel huurcontracten lopen af. Dit zal zorgen voor een veranderende samenstelling in de buurt. Mark wil samen met de groep portiek beheerders ervoor zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt. “De groep speelt altijd al een belangrijke rol in het verbinden van nieuwe en huidige buurtbewoners. Dat zal alleen maar belangrijker worden. Vandaar dat de nadruk moet liggen op verbinding van de buurt. Het project Portiekbeheer was in het begin vooral gestoeld op minder anonimiteit in de portieken zelf. Dat is nog steeds een belangrijk onderdeel van het project, maar we willen het wat breder trekken. Ik wil daar graag nog aan bijdragen zolang het kan!”

Vanuit Academie van de Stad bedanken wij Mark voor zijn jarenlange inzet en wensen wij hem heel veel succes met de volgende stappen in zijn leven. Daarnaast zullen wij ons blijven inzetten voor de mooie wijken in Amsterdam-Zuidoost! 

 

Meer weten over het project Portiekbeheer?

Bekijk dan vooral nog even de projectpagina of ga even langs om de mooie creatieve wijk Heesterveld te bezoeken! Voor meer informatie neem contact met ons op via: bob@academievandestad.nl of bel Bob Merkx via 06 2136 7636!