Jan Maijenbuurt 

De Baarsjes is een wijk in Amsterdam-West. Deze multiculturele wijk ligt rond de Jan Evertsenstraat, een winkelstraat met internationale restaurants, trendy cafés en een klokkentoren die uitkijkt op het Mercatorplein. De focus van dit onderzoek is de Jan Maijenbuurt.

 

Onrust in de buurt

Uit signalen die het stadsdeel mee heeft gekregen, blijkt dat het erg onrustig is in deze buurt. In de afgelopen periode zijn er veel incidenten geweest. Zo is er een brandbom in een portiek gegooid, een auto in brand gestoken en zijn er in drie schietincidenten geweest. Naar aanleiding van bovenstaande incidenten zijn de projectleider Veiligheid, de wijkagent en de gebiedsmakelaar met de bus gaan staan op het Jan Maijenplein om bewoners te spreken. Bewoners gaven aan zich niet veilig te voelen in de buurt.

Ondanks deze geluiden, merkt het stadsdeel op dat er weinig meldingen overlast binnen. Daarnaast heerst het gevoel dat er meer onrust is dan zij meekrijgen. Dit roept vragen op over welke overlast er daadwerkelijk ervaren wordt, of mensen bang zijn om dit te melden en vooral wat mensen in deze wijk nodig hebben om zich veiliger te voelen.

 

Studenten aan de slag voor een veilige buurt

Daarom hebben zes antropologie studenten vanaf februari 2023 onderzoek gedaan in de Jan Maijenbuurt. Ze hebben verschillende stakeholders en buurtbewoners gesproken om te onderzoeken wat bewoners van hun buurt vinden, of ze zich (on)veilig voelen en hoe het contact met de gemeente is. De resultaten en aanbevelingen zullen in juni worden gepresenteerd aan de Gemeente Amsterdam en de buurt. 

Op basis van de resultaten en aanbevelingen van de antropologie studenten, heeft vanaf september 2023 een groepje Social Work studenten zich ingezet in de buurt. Hierbij bordurrden ze voort op de aanbevelingen van de studenten, verifieerden dit met stakeholders in de buurt en hebben een interventie ontwikkeld en uitgevoerd. 

Wil je meer weten over het onderwijsproject Veilig in je Buurt?

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Joek Hartogh Heys van de Lier
joek@academievandestad.nl
06 1123 3092