Door de brandweer in Nederland en Amsterdam-Amstelland (BAA) wordt actief ingezet op voorlichting op het gebied van Brandveilig Leven. Er is dan ook veel lesmateriaal beschikbaar voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Dit educatieve materiaal is ontwikkeld om incidenteel in te zetten in verschillende fases van de basisschool. Het blijkt vaak een grote drempel voor scholen om dit materiaal in te zetten. Er moet namelijk tijd vrijgemaakt worden in de lessen, de docent moet zich het materiaal eigen maken en er zit geen doorlopende leerlijn achter. 

De afdeling Brandveilig Leven van BAA is op zoek naar manieren waardoor het voor scholen gemakkelijker en waardevoller wordt om het thema Brandveilig Leven structureel mee te nemen in het basisonderwijs. Studenten Toegepaste Psychologie gaan daarom een advies vormen voor de brandweer over hoe scholen het 'leren over brandveiligheid' het beste kunnen integreren in hun onderwijs. Dit betekent dat kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 binnen het onderwijsprogramma les van hun leerkracht krijgen in Brandveilig Leven. Een doorlopende leerlijn betekent dat de lessen in de groepen op elkaar aan moeten sluiten, elkaar moeten versterken en elkaar aanvullen.