Een van de prioriteiten uit het Stedelijk Handhavingsprogramma 2015 is het aanpakken van overlast op straat. Het doel is dat er minder en lager geclassificeerde groepen zijn die overlast veroorzaken. Dit heeft uiteindelijk een positieve invloed op de volgende maatschappelijke effecten: jeugd krijgt perspectief, leefbaarhied verbetert en overheid wordt zichtbaar. Naast de traditionele aanpak van 'malus' (bijvoorbeeld straffen) wil men onderzoeken of een 'bonus'-gerichte aanpak een positieve bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de jeugdoverlast. 

Studenten van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen gaan daarom onderzoeken hoe deze bonusgerichte aanpak ontwikkeld kan worden. Zij zullen zich hierbij vooral richten op de vraag welke inzichten vanuit verschillende theoretische invalshoeken van belang kunnen zijn voor de betrokken experts bij de bonusgerichte aanpak van de overlast.

Op basis van één of meerdere theoretische invalshoeken gaan de studenten een jeugdgroep als casus nader beschouwen. Aan de hand van deze invalshoeken zullen zij aanbevelingen doen voor een bonusgerichte aanpak voor de jeugdgroep. De bonus/beloning kan zich richten op de jongeren zelf of op de groep, maar dient ook handvatten te leveren voor de handhavers op straat.

Lees hier het nieuwsbericht over de eindpresentatie van dit project