Eerdere bijeenkomsten die georganiseerd waren om de bewoners te attenderen op de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om brand te voorkomen werden slecht bezocht. De bewoners die wel naar deze bijeenkomsten waren gekomen bleken al uistekend op de hoogte te zijn. Maar juist de mensen die niet op de hoogte zijn van brandveilig leven worden niet bereikt met zo’n bijeenkomst. Dit is een zeer moeilijk te bereiken groep bewoners waar juist de noodzaak voor de bewustwording van brandveilig leven het grootste is. Daarom gaan studenten Communicatie van Inholland een communicatieplan opstellen om deze groep te bereiken.