Bij corporaties, vastgoedbezitters en gemeenten is informatie over waar rookmelders hangen, opgehangen zijn en opgehangen worden. Ten behoeve van het monitoren van Brandveilig Leven is het van belang deze gegevens uit te wisselen; zowel voor de brandweer als voor de corporaties,  vastgoedbezitters en gemeenten. 

Studenten Management, Economie en Recht van de Hogeschool van Amsterdam gaan inventariseren wie de partners van de Brandweer zijn, wat voor datasystemen ze gebruik maken en of de Brandweer hiervan op een efficiënte en effectieve wijze blijvend gebruik van kan maken voor Brandveilig Leven.