Veillige Haven biedt ondersteuning aan jongeren uit multicultureel Amsterdam die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met problemen rond hun homo-, biseksuele en transgender gevoelens. Deze doelgroep is vanwege de zware problematiek waarmee zij vaak kampen moeilijk te breiken. En het is bekend dat zij zich niet makkelijk bij de reguliere hulpverlening melden: zij kennen vaak de weg niet en durven uit angst voor doorvertellen aan de familie vaak niet naar hun huisarts te gaan. Bij Veilige Haven wordt een begeleidingsplan opgesteld waarbij de reguliere hulpverlening wordt ingeschakeld. Dit kan variëren van het vinden van een opvangplek, het verhelpen van schulden of het behandelen van depressieve gevoelens. 

Veilige Haven wil graag een veldonderzoek uitvoeren in enkele Amsterdamse stadsdelen. Doel daarvan is het in kaart brengen van plaatsen waar allochtone jongeren (met homo- en biseksuele gevoelens) elkaar ontmoeten, zoals schoolkantines en horeca in de buurt van ROC-opleidingen, maar ook digitale ontmoetingsplekken. Op deze plaatsen wil Veilige Haven dan graag in contact komen met belangrijke personen voor de doelgroep, omdat zij bijvoorbeeld heel veel contacten hebben of een rolmodel zijn. 

Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening voeren dit veldonderzoek uit.