Studenten migratieachtergrond 

Uit diverse onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Movisie en KIS is gebleken dat studenten met een migratieachtergrond meer moeite moeten doen om een stage te vinden. Deze studenten krijgen vaker te maken met afwijzingen, maar stage discriminatie wordt veelal niet herkend door hogescholen. Hogeschool Windesheim wilt hier verandering in brengen.

‘Winclusief’

Vanwege de groeiende noodzaak om studenten meer thuis te laten voelen op Hogeschool Windesheim, heeft de werkgroep ‘Winclusief’ van Hogeschool Windesheim Academie van de Stad gevraagd om een project uit te laten voeren gericht op de vraag wat de Hogeschool Windesheim moet doen om de aard, omvang en gevolgen van stagediscriminatie in het onderwijssysteem in kaart te brengen en hier op juiste wijze op te anticiperen. Op die manier wil Hogeschool Windesheim verhalen ophalen en het belang van dit onderwerp aantonen.

 

Onderzoek stagediscriminatie Windesheim

In die hoedanigheid zullen net afgestudeerde studenten worden ingezet worden om een onderzoek te verrichten naar de middelen die Hogeschool Windesheim Almere kan inzetten om stagediscriminatie te voorkomen en hier op juiste wijze op kan anticiperen. De Young Professionals zullen gaan onderzoeken hoe Hogeschool Windesheim Almere onderwijsprofessionals en studenten kan ondersteunen om hier actie tegen te nemen. Dit gaan ze doen door studenten te bevragen naar hun ervaringen. Ook docenten zullen hierover geïnterviewd worden. Uiteindelijk zullen ze met een rapport aanbevelingen doen aan Hogeschool Windesheim Almere om stagediscriminatie te voorkomen en de juiste handelingsperspectieven te bieden aan onderwijsprofessionals en studenten.