Stagediscriminatie op basis van migratieachtergrond 

Uit diverse onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Movisie en KIS is gebleken dat studenten met een migratieachtergrond meer moeite moeten doen om een stage te vinden. Deze studenten krijgen vaker te maken met afwijzingen, maar stage discriminatie wordt veelal niet herkend door hogescholen. Hogeschool Windesheim Almere streeft ernaar om discriminatie tegen te gaan en diversiteit te bevorderen. Hierbij merkten zij op dat er weinig zicht was op de stagediscriminatie die Windesheim studenten ervaren. Om die reden heeft Hogeschool Windesheim Academie van de Stad gevraagd om een onderzoek te verrichten naar stagediscriminatie onder studenten. Op die manier wilde Hogeschool Windesheim verhalen ophalen en het belang van dit onderwerp aantonen. 

‘Winclusief’

De werkgroep ‘Winclusief’ van Hogeschool Windesheim Academie van de Stad gevraagd om een project uit te laten voeren. Deze werkgroep wil met het project de groeiende noodzaak om studenten meer thuis te laten voelen op Hogeschool Windesheim tegemoetkomen. 

Vanwege de groeiende noodzaak om studenten meer thuis te laten voelen op Hogeschool Windesheim, heeft de werkgroep ‘Winclusief’ van Hogeschool Windesheim Academie van de Stad gevraagd om een project uit te laten voeren. Het project (V)Erken Stagediscriminatie was erop gericht de vraag wat de Hogeschool Windesheim moet doen om de aard, omvang en gevolgen van stagediscriminatie in het onderwijssysteem in kaart te brengen en hier op juiste wijze op te anticiperen. 

 

Onderzoek stagediscriminatie Windesheim

In die hoedanigheid hebben twee net afgestudeerde studenten een onderzoek te verricht naar de middelen die Hogeschool Windesheim Almere kan inzetten om stagediscriminatie te voorkomen en hier op juiste wijze op kan anticiperen. De Young Professionals hebben onderzocht hoe Hogeschool Windesheim Almere onderwijsprofessionals en studenten kan ondersteunen om hier actie tegen te nemen.

Er zijn studenten bevraagd naar hun ervaringen, en ook docenten zijn geïnterviewd. Uiteindelijk presenteerden ze het rapport, inclusief aanbevelingen, aan Hogeschool Windesheim Almere om stagediscriminatie te voorkomen en de juiste handelingsperspectieven te bieden aan onderwijsprofessionals en studenten. 

 

Rutger en Sasha overhandigen het onderzoek aan opdrachtgever Hanan Nhass
Rutger en Sasha overhandigen het onderzoek aan opdrachtgever Hanan Nhass.

 

Het onderzoek is afgerond in januari 2023. De Young Professionals zullen hun uitkomsten ook nog toelichten tijdens een symposium over het onderwerp stagediscriminatie in maart 2023. Voor meer informatie hierover, of een blik op de onderzoeksuitkomsten, kan contact opgenomen worden met projectcoördinator Amy Renckens, via amy@academievandestad.nl of 0615417570.