In januari tot juli 2010 hebben studenten van de Academie van de Stad een onderzoek gedaan naar onveiligheidsgevoelens van bewoners en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Daarbij is de vraag meegenomen wat een woningcorporatie daarin kan of moet betekenen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn het startpunt voor een verdere oriëntatie van dit onderwerp.

Bij dit vervolgprojecten worden de volgende vragen gesteld: welke (sociale) onveiligheid wordt ervaren door de huurders? Hoe vertaalt zich dat in het gedrag? En tot slot: wat zien huurders zelf als oplossingen voor deze onveiligheid?