Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in buurten en wijken van Amsterdam. Het blijkt dat mensen zich onveiliger voelen dan de officiële statistieken laten zien. Om dit gevoel van onveiligheid te kunnen verminderen, spelen allerlei instanties een rol, maar ook de bewoner zelf zou gestimuleerd kunnen worden om stappen te ondernemen voor zijn eigen veiligheidsgevoel.

Bij dit project ‘veligheid eerst!’ gaan derdejaars studenten Criminologie een onderzoek doen in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost naar de mogelijkheden om een gevoel van onveiligheid bij bewoners te verminderen. Daarbij stellen zij zichzelf de vragen: hoe kunnen bewoners zelf hun gevoel van onveiligheid in de buurt verminderen? En welke rol zou een woningcorporatie hierbij moeten spelen?