Deze voorlichtingsactie is een éxtra actie naast andere activiteiten op het gebied van preventie van woninginbraak door gemeente en politie. Met als doel: bewoners bewust maken van het risico op inbraken en wijzen op de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om inbraak te voorkomen. Studenten van  de Hogeschool Utrecht gaan samen met een onderzoeksbureau de straat op  en langs bij bewoners om preventietips te geven en mensen bewust te maken van de risico’s van inbraak in de wijk NoordWest.