Delflandplein: een plein in transitie

Het Delflandplein is een plein in transitie met de daarbij horende uitdagingen. De komende jaren staan er een scala aan verbouwingen en aanpassingen gepland. Daarnaast staat het plein bekend om de grote verscheidenheid aan mensen die er te vinden zijn: studenten, scholieren, ouders met kinderen, ouderen, thuislozen, toeristen en mensen die om en rond het plein werken. Dit is enerzijds erg leuk, en anderzijds niet altijd makkelijk om goed vorm te geven. Al deze mensen willen op een prettige manier gebruik maken van het plein, hun boodschappen kunnen doen en de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten.

Gevoel van veiligheid Delflandplein

Een focuspunt van het stadsdeel is publieke waarde. Deze wordt samen met de bewoners vormgegeven. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is het ‘waardenpalet’. Een belangrijk onderdeel van dit ‘waardenpalet’ is het gevoel van veiligheid die mensen op en rondom het plein ervaren. Daarbij is het stadsdeel zoekende naar welke sociale/economische activiteiten op termijn kunnen worden opgezet ten behoeve van het vergroten van het gevoel van veiligheid op het plein. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat veiligheid nog steeds gegarandeerd kan worden en de openbare ruimte op een prettige manier kan worden beleefd?

Het doel van dit project is om te onderzoeken wat er met het plein kan gebeuren om het veiligheidsgevoel te vergroten en wat daarvoor nodig is. Oftewel één van de belangrijkste vraagstukken die momenteel speelt is: hoe veilig voelen gebruikers van het Delflandplein zich eigenlijk op (en rondom) het plein?

Onderzoek door studenten

Een groep studenten van de minor Handhaving & Gedrag van de Hogeschool van Amsterdam zal aan de slag gaan om door middel van bijvoorbeeld enquêtes of interviews inzicht te vergaren in het gevoel van veiligheid van de gebruikers van het plein. De studenten zullen in gesprek gaan met bezoekers, ondernemers en overlastgevers van het plein. Voorbeelden van vragen waar de studenten zich bezig mee kunnen houden zijn; waarom houden mensen zich in het ene geval wel aan de regels en in het andere geval niet? Wie of wat zorgt ervoor dat mensen zich onveilig voelen? Wat zijn interventies of veranderingen die voor een veiliger gevoel kunnen zorgen?

De verwachte opbrengst van het project is een adviesrapport en een eindpresentatie voor Stadsdeel Nieuw-West m.b.t. het veiligheidsgevoel op en rondom het Delflandplein. De focus ligt er daarbij op wat er kan gebeuren op het Delflandplein om het veiligheidsgevoel te verhogen.