Het Delflandplein is bekend terrein voor een grote verscheidenheid aan mensen. Zowel studenten, scholieren (onlangs geopende Lumion), ouders met kinderen, ouderen, thuislozen, toeristen die komen en gaan als kantoorpersoneel uit kantoren uit de directe omgeving.

Al deze mensen, in een diversiteit aan culturen, willen op een prettige manier gebruik maken van het plein, hun boodschappen kunnen doen en de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten.

Voor onbekende met het plein is de zichtbaarheid van het plein een punt van aandacht. Omringd door bebouwing is het plein afgesloten van zijn omgeving.

Met de toename van het bouwverkeer zal deze zichtbaarheid alleen nog maar meer afnemen gedurende deze periode.

Naast zichtbaarheid is ook veiligheid een uitdaging. Ondanks dat het plein een voetgangersgebied is wordt het plein ook regelmatig gebruikt door fietsers en scooters. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties in combinatie met het winkelend publiek.

De vraag daarom is:

“Hoe houd je het Delflandplein met alle ontwikkelingen en zijn diversiteit aan bezoekers leefbaar en creëer je een fijne verblijfsplek voor de bezoeker tijdens de bouwperiode?”

De 120-140 studenten van de minor gaan vier weken aan de slag met veldonderzoek onder alle verschillende gebruikers van het Delflandplein. Op basis daarvan gaan zij aan de slag met creatieve en innovatieve ideeën voor het Delflandplein tijdens de bouwperiode. Halverwege de looptijd van het project komen de losse groepjes studenten met een drietal conceptideeën. De opdrachtgever voorziet deze van feedback. Uiteindelijk vormt zich dit tot één definitief plan per groepje.