De snelle stijging van het aantal voedselbezorgdiensten in Stadsdeel Zuid neemt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hierbij dient er vooral nagedacht te worden over hoe de verkeersveiligheid van bewoners en de vele voedselbezorgers gewaarborgd kan worden.

Een projectteam van een student en recent afgestudeerde onder leiding van een projectcoördinator verzorgt binnen dit project de organisatie van een bestuurlijke bijeenkomst over dit vraagstuk. Een bestuurslid van Stadsdeel Zuid gaat het gesprek aan met afgevaardigden van de voedselbezorgbranche. Tijdens de bijeenkomst worden er gezamenlijk ideeën gegenereerd die het imago van de voedselbezorgdiensten en de verkeerveiligheid in Stadsdeel Zuid verbeteren.