Uit de Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2009 komt het Lelylaan naar voren als onveilige halte bij metro, tram en trein.  Dit leidt ertoe dat een percentage van de reizigers heeft besloten om station Lelylaan te mijden. De verantwoordelijke partijen voor station Lelylaan hebben besloten om op korte termijn geen ingrijpende fysieke ingrepen te plegen om dit probleem aan te pakken. Door uiteenlopende redenen is dit nu niet realistisch.
Wel blijft het gevoel van onveiligheid bestaan, waardoor  het station niet echt prettig is om te verblijven. In het sociale beheer rondom het station Lelylaan liggen misschien wel mogelijkheden. Deze problemen variëren van vuil op en rondom het station,het fout fietsparkeren tot slechte verlichting. Het aanpakken van de sociale veiligheid van station Lelylaan is echter complex, mede doordat het beheer van de stations valt onder de verantwoordelijkheid van verschillende partijen.
Studenten van het Atelier Stedelijke Vernieuwing zullen daarom een adviesplan opstellen dat ingaat op de mogelijkheden om te investeren in (en rondom) station Lelylaan, waardoor de sociale veiligheid verbeterd.